Uroczystości z narodowego kalendarza

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” informuje o wstępnym projekcie i kalendarium imprez oraz uroczystości w Regionie Gdańskim, związanych z obchodami ważnych wydarzeń z historii najnowszej:

 • 38 rocznicy Sierpnia 1980 i powstania NSZZ „Solidarność”
 • 30 rocznicy strajków z maja i sierpnia 1988 r.
 • 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski
 • 48 rocznicy Grudnia ’1970

Planowane (wstępnie) inne uroczystości i obchody: 

 • 25 kwietnia – Gdańsk, godz. 12, siedziba „S” – I piętro, odsłonięcie wystawy fotograficznej poświęconej strajkom z 1988 roku (Zarząd Regionu Gd. NSZZ „S”),
 • 27-29 kwietnia – Gdańsk, obchody rocznicy 40-lecia powstania Wolnych Związków Zawodowych; złożenie kwiatów na grobach zmarłych założycieli WZZ; odsłonięcia tablic pamiątkowych oraz wystawy k. Sali BHP Stoczni Gdańskiej; wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności; prezentacja wydawnictw; spotkanie wspomnieniowe; msza św. w kościele Św. Brygidy  (org. IPN – Oddział w Gdańsku),
 • 2 maja – Gdańsk, obchody strajków z 1988 roku, bazylika Św. Brygidy, godz. 15. msza Św., przejście na plac k. Pomnika Poległych Stoczniowców, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą strajki studenckie, Piknik w Sali BHP – spotkanie integracyjne (organizuje NZS),
 • 7 maja – Gdańsk, Sala BHP, otwarcie zbiorowej wystawy malarstwa 100 rocznica odzyskania niepodległości – Historia Polski w malarstwie artystów z Grodzieńszczyzny (org. Fundacja Edukacja i Praca, ZRG).
 • Czerwiec, Gdańsk, teren UG, odsłonięcie tablic ś.p. Lecha Kaczyńskiego i ś.p. Macieja Płażyńskiego (org. Uniwersytet Gdański),
 • 14 sierpnia – Gdańsk – trzecie święto Sali BHP,
 • 15 sierpnia – Gdynia – Gdańsk: Międzynarodowy Maraton im. NSZZ „Solidarność” (start – godz. 10.00),
 • 15 sierpnia – Gdańsk – począwszy od godz. 9.30 – złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana, następnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie pod pomnikiem Anny Walentynowicz.
 • Godz. 12.00 – udział we mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Mariackiej (organizator: Stowarzyszenie Godność);
 • 26 sierpnia – Kościerzyna, godz. 9.30 – Msza Św. p.w. Świętej Trójcy w intencji wydarzeń sierpniowych 1980 roku (org. Oddział NSZZ „S” w Kościerzynie).
 • 30 sierpniaGdynia – godz. 18.00złożenie kwiatów przy pomniku Ofiar Grudnia ‘70 przy rondzie Ofiar Grudnia 70 (przy przystanku SKM Gdynia Stocznia); godz. 18.30 – Sala Koncertowa Zarządu Portu Gdynia /ul. Rotterdamska/ – Uroczysta gala wręczenia odznaczeń „Bohaterom Sierpnia 80 – Gdynia”, spotkanie uczestników strajku sierpnia 1980 roku w Gdyni;
 • 31 sierpnia – Gdańsk, godz. 15.00, uroczystości główne – 38. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” – Uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (m. in. wystąpienia gości; Wręczenie odznaczeń i wyróżnień członkom opozycji solidarnościowej; Wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, spotkanie uczestników strajków z 1980 i 1988 roku).
 • 31 sierpnia – Gdańsk – godz. 17.00 – msza św. w bazylice p.w. Św. Brygidy; złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. prałata H. Jankowskiego. Po mszy Św. przemarsz i złożenie kwiatów koło Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej.
 • 9 listopada – Gdańsk – Konferencja i odsłonięcie tablicy poświęconej strajkom ludzi oświaty (Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego we współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku),
 • 9 grudnia – Kościerzyna, godz. 9.30 – msza św. p.w. Świętej Trójcy w Ofiar zbrodni 1970 roku (org. Oddział NSZZ „S” w Kościerzynie).
 • 14 grudnia – Gdańsk, Plac Solidarności, godz. 10.00zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców m. in. przez pracowników Stoczni Gdańskiej SA oraz delegacje szkół (Org.: Zarząd Regionu Gd. oraz Komisja Zakładowa NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej),
 • 16 grudnia – Gdańsk, godz. 11.00Gdańsk, uroczysta Msza Święta w Kościele Świętej Brygidy w Gdańsku (w tym odsłonięcie Ołtarza); Przemarsz pod Pomnik Poległych Stoczniowców; Apel Poległych; Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów;  Spotkanie w sali „BHP;
 • 17 grudnia – Gdynia, godz. 6.00 Gdynia-Stocznia, Pomnik Ofiar Grudnia 1970. Apel Poległych; Modlitwa; Wystąpienia; Składanie wieńców i kwiatów (z uwagi na obecność Premiera RP trzeba być odpowiednio wcześniej – bieżące informacje znajdą się na str. internetowej Zarządu Regionu Gd. NSZZ „S”);
 • 17 grudnia Gdynia, godz. 16.30 – uroczysta Msza Święta w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa; Przemarsz pod Pomnik na Placu Wolnej Polski (przy Urzędzie Miasta); Apel Poległych i salwa honorowa; Modlitwa; Wystąpienia; Złożenie wieńców i kwiatów.(Przed Mszą Św. – montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, godz. 15.50);

Opr.: Wojciech Książek:
(członek Prezydium ZRG, przewodniczący Gdańskiej Sekcji Oświaty)

wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl

58 308 44 22 

Ps. Przypominamy o „Liście Ludzi 1988 roku na Wybrzeżu”, która powstała w 2008 roku. Jest cały czas uzupełniana (w załączeniu, są tam też postulaty oraz wykaz komitetów strajkowych). Więcej na str.:  www.solidarnosc.gda.pl 

Ps. Katalog uroczystości i imprez nie jest zamknięty.  Różne przedsięwzięcia proponuje Europejskie Centrum Solidarności: www.ecs.gda.pl . Aktualne informacje są zamieszczane m. in. na stronie internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego www.solidarnosc.gda.pl Komisji Krajowej: www.solidarnosc.org.pl Urzędu Miasta Gdańska www.gdansk.pl  Urzędu Miasta Gdynia: www.gdynia.pl Fundacji Centrum Solidarności: www.fcs.org.pl Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku: www.ipn.gov.pl Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna: www.fundacja-pih.pl

Przedstawicieli mediów prosimy o wsparcie w upowszechnieniu informacji na ten temat.

 • 19 kwietnia – Gdańsk, sala BHP Stoczni Gdańskiej, debata na temat strajków z wiosny 1988 roku (organizator: NZS),

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę