Strajk w PKP Cargo zawieszony. Jest porozumienie związkowców i władz spółki

Strajk generalny w PKP Cargo, który miał się rozpocząć 18 grudnia, został zawieszony. Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy w największym polskim towarowym przewoźniku kolejowym podpisał z zarządem spółki porozumienie o wznowieniu rozmów. Władze firmy zobowiązały się do wstrzymania wszelkich zmian restrukturyzacyjnych.

Porozumienie przewiduje m.in. wstrzymanie przeniesienia działów logistyki i dyspozytury do centrali, a działów handlowych do spółki zależnej Cargo Connect. Wstrzymane zostanie także przeniesienie pracowników z Krakowa, Tarnowskich Gór i Rybnika do Katowic oraz wydzielenie działów utrzymania i napraw wraz z magazynami, warsztatami i tzw. rezerwą obiegową do spółki PKP Cargotabor. Ponadto mają być wstrzymane wszystkie zwolnienia pracowników.

Do końca marca strony zobowiązały się zawrzeć porozumienie pozwalające ostatecznie zakończyć trwający w spółce spór zbiorowy. Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” z zadowoleniem przyjmuje porozumienie. Jego zdaniem udało się w ten sposób uratować spółkę przed poważnymi problemami, do których z winy zarządu mogło dojść w przypadku strajku. – Zarząd swoimi działaniami prowokował nas do strajku, na czym jedynie mogła skorzystać silna na rynku konkurencja – ocenia Henryk Grymel.

Spór zbiorowy trwa w PKP CARGO od lutego 2015 r. W sierpniu, po fiasku mediacji z pracodawcą we wszystkich zakładach PKP Cargo przeprowadzono referendum strajkowe. 96 proc. głosujących opowiedziało się za rozpoczęciem strajku. We wrześniu w spółce ogłoszono gotowość strajkową. Związkowcy domagają się m.in. podwyżki wynagrodzeń o 250 zł netto (co uzasadniają bardzo dużym obciążeniem załogi pracą) i przywrócenia zerwanego jednostronnie dialogu społecznego. Podkreślają, że w związku z realizowanym w spółce programem dobrowolnych odejść pracownikom, którzy zostali w firmie, znacząco poszerzono zakres obowiązków służbowych.

ACH, Dział Informacji KK

Zobacz porozumienie ws. PKP Cargo 

Zobacz porozumienie związkowców z zarządem PKP Cargo 

Zobacz komunikat Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę