Strajk w PKP Cargo od 9 listopada

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w PKP CARGO S.A. 9 listopada rozpoczyna kroczący strajk generalny. Rada Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” skierowała pismo do premier Kopacz z żądaniem natychmiastowego wstrzymania pospiesznej restrukturyzacji spółki.

Strajk rozpocznie się na terenie Śląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach o godzinie ustalonej przez Zakładowy Komitet Protestacyjno- Strajkowy.

W sierpniu, po fiasku mediacji z pracodawcą we wszystkich zakładach PKP Cargo przeprowadzono referendum strajkowe. 96 proc. głosujących opowiedziało się za rozpoczęciem strajku. We wrześniu w spółce ogłoszono gotowość strajkową. Związkowcy domagają się podwyżki o 250 zł netto. Swoje żądanie uzasadniają bardzo dużym obciążeniem pracą załogi spółki. Podkreślają, że w związku z realizowanym w spółce programem dobrowolnych odejść pracownikom, którzy zostali w firmie, znacząco poszerzono zakres obowiązków służbowych. – Odwołamy strajk tylko pod warunkiem, że spełniony zostanie nasz postulat płacowy – oświadczył Henryk Grymel, przewodniczący kolejarskiej „Solidarności”.

W liście do premier Kopacz „Solidarność” po raz kolejny zwraca uwagę, że spółka zaciąga miliardowe kredyty w bankach, a do firm doradczych i kancelarii prawnych transferowane są wielomilionowe kwoty poprzez zlecanie zbędnych opracowań i analiz. To wszystko potwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. – Wyprzedawany jest majątek spółek kolejowych, na który pracowało wiele pokoleń kolejarzy – wyjaśnia Grymel. -  Ciągle tworzone są wysokopłatne stanowiska w zarządach i radach nadzorczych – mówi przewodniczący Sekcji i dodaje, że pojawiają się również  przypadki zasiadania przez te same osoby jednocześnie w wielu zarządach i radach nadzorczych. Jednocześnie pracownicy są zastraszani, zmuszani do rezygnacji z pracy albo kierowani do pracy w miejscach oddalonych o kilkaset kilometrów.

„Pani Premier, wzywamy Panią do godnego przekazania władzy tym, którym Polacy udzielili w sposób demokratyczny mandatu do rządzenia Rzeczypospolita. Odwołujemy się do Pani patriotyzmu i uczciwości. Tylko barbarzyńcy i najeźdźcy stosują taktykę spalonej ziemi”- piszą związkowcy i apelują o należytą troskę i godne zachowanie, „które powinno cechować osoby zarządzające majątkiem Skarbu Państwa”.

solidarnosc.org.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę