Akcja zwalczania zagrożeń w portach

Komitet Koordynacyjny polskich związków zawodowych marynarzy i portowców afiliowanych przy ITF (Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu) podjął decyzję o przeprowadzeniu w polskich portach morskich akcji zwalczania zagrożeń. Odbędzie się ona w dniach 16-20 października 2017 r.

Akcja ta ma już prawie 20-letnią tradycję i odbywa się każdego roku w ramach ogólnoświatowych kampanii ITF przeciwko tanim banderom oraz tanim portom. Włączają się do niej nie tylko pracownicy portów, ale i działacze związkowi oraz wolontariusze. W tym roku związki zawodowe chcą zwrócić uwagę na postępującą od początku transformacji w Polsce, deregulację oraz liberalizację w dostępie do usług portowych w naszych portach. Skutkiem tego jest pogorszenie warunków pracy i płacy portowców, utrata tradycyjnych miejsc pracy, utrata ochrony portowców wynikającej z układów zbiorowych pracy, masowe zatrudnianie pracowników portowych w systemie dorywczym. Prace przeładunkowe zaczynają wykonywać załogi statków. Deregulacja w portach wynika m.in. z braku przepisów wykonawczych do ratyfikowanej przez Polskę Konwencji MOP (Międzynarodowa Organizacja Pracy) nr 137.

W kontekście marynarzy, tegoroczny „tydzień akcji” będzie poświęcony przypadkom tzw. podwójnej, czy raczej sfałszowanej księgowości. Wiąże się to z utratą należnych wynagrodzeń oraz kontroli wypełniania przez armatorów postanowień Konwencji o pracy na Morzu (MLC, 2006). Innym zagadnieniem, dotyczącym zarówno portowców jak i marynarzy są przeładunki wykonywane przez marynarzy. Zjawisko to zwiększa bezrobocie wśród polskich pracowników portowych oraz negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i statku, i ładunku. Ponadto jest pogwałceniem układów zbiorowych pracy, którymi są objęte statki. Występuje też ryzyko odmowy marynarzowi lub jego rodzinie wypłacenia odszkodowania jeśli dojdzie do wypadku podczas wykonywania przeładunku.

Jak zapewnia Adam Mazurkiewicz, Inspektor ITF Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „S” – likwidacja deregulacji pozwoli na zrównoważony i harmonijny rozwój przemysłu portowego w Polsce dla dobra i pomyślności wszystkich zaangażowanych stron.

(mig)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę