Strajk kolejarzy na wakacje – dość bezczynnosci włodarzy

- Wyczerpaliśmy wszelkie możliwe formy nacisku na decydentów, za wyjątkiem jednego – strajku! Nie możemy dopuścić do utraty naszych miejsc pracy – napisali we wspólnym komunikacie związkowcy z Komitetu Strajkowego Kolejarzy, przedstawiciele   ”Solidarności” i pozostałych związków zawodowych działających w Przewozach Regionalnych. Rząd i samorządy województw nie udźwignęły regionalnych przewozów kolejowych. Minister odpowiedzialna za transport, była prezes PKP, milczy.

Po północy z niedzieli 28 czerwca na poniedziałek 29 czerwca br. rozpocznie się bezterminowy strajk w spółce Przewozy Regionalne. Do strajku przystąpią wszyscy pracownicy spółki.

Od godziny 0.01 29 czerwca b r. żaden pociąg Przewozów Regionalnych nie wyruszy w trasę.

Można jeszcze zapobiec ostateczności, czyli strajkowi, jeśli zostaną spełnione postulaty związkowców i zostanie podpisany pakt gwarancji pracowniczych.

Związkowcy występowali do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i do premier Kopacz o podjęcie działań związanych z naprawą systemu przewozów regionalnych. Niestety bez   efektu. Ich rozgoryczenie potęguje sytuacja, która pogorszyła się po objęciu stanowiska ministra infrastruktury i rozwoju przez Marię Wasiak, która nie reaguje na problemy związane z przewozami regionalnymi. Co warte przypomnienia, to fakt, że min. Wasiak była w latach 2011–2012 prezesem zarządu PKP, czyli odpowiada za stan kolei.

Związkowcy zwracają uwagę, że proces tzw. usamorządowienia kolejowych przewozów regionalnych okazał się fatalny w skutkach.

- Rząd jako autor ustawy o Przewozach Regionalnych  i marszałkowie województw nie udźwignęli ciężaru odpowiedzialności za Przewozy Regionalne – napisał w wydanym komunikacie Komitet Strajkowy.

Pracownicy przewozów regionalnych tracą pracę. Pociągów jest coraz mniej, a mimo to powstają kolejne spółki z kosztownymi zarządami i radami nadzorczymi.

- 0 naprawę systemu występowaliśmy wielokrotnie do najwyższych władz w kraju. Kierowaliśmy pisma do premierów. Apelowaliśmy do wszystkich kolejnych ministrów infrastruktury, interweniowaliśmy w Sejmie, organizowaliśmy marsze i wiece, informowaliśmy media. W końcu przeprowadziliśmy referendum strajkowe – mówi Stanisław Kokot, sekretarz Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

Przypomnijmy, że 24 marca br. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP pikietowała przed siedzibą PKP SA. Przyczyną protestu związkowców była fatalna sytuacja w spółkach kolejowych.

29 czerwca br. od godz. 0,01 zostanie przeprowadzony strajk.

ASG

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę