Olimpiada Solidarności

We wrześniu rozpoczyna się internetowa rejestracja szkół do II edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

Konkurs jest adresowany do uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Członkowie zwycięskiej drużyny zostaną nagrodzeni indeksami na studia dzienne na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Warszawskim oraz bonami (ważnymi 3 lata) na nabycie dowolnych 50 publikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Nagrody otrzymają również nauczyciele prowadzący uczniów ze zwycięskiej drużyny oraz członkowie drużyn, które zdobyły II i III miejsce, a także szkoły, z których pochodzić będą nagrodzeni uczniowie.

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego i ma na celu popularyzowanie wiedzy o historii Polski lat 1970-1990.

Warunkiem wzięcia przez szkołę udziału w Olimpiadzie Solidarności jest rejestracja szkoły na stronie internetowej konkursu, nie później niż do 10 listopada 2014 roku. Rejestracji dokonuje nauczyciel prowadzący.

Pierwszy etap – szkolny – planowany jest na 25 listopada 2014 roku we wszystkich szkołach, które zgłoszą uczniów. Będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności. Eliminacje pierwszego stopnia zorganizuje zgłaszający szkołę do konkursu nauczyciel, zwany dalej nauczycielem prowadzącym.

Drugi etap – wojewódzki – planowany jest na 10 marca 2015 roku w 16 województwach jednocześnie, w miejscach wskazanych przez koordynatorów wojewódzkich. Będzie on polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności. Nad przebiegiem drugiego etapu będzie czuwała trzyosobowa wojewódzka komisja konkursowa. Trzy osoby, które zdobędą najwyższą liczbę punktów, przejdą do trzeciego etapu – ogólnopolskiego.
Pomiędzy drugim i trzecim etapem konkursu odbędzie się dwudniowa wizyta studyjna w Gdańsku, której celem będzie poznanie miejsc związanych z historią lat 1970−1990, a także integracja członków poszczególnych drużyn wojewódzkich.

Trzeci etap – finał konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii – planowany jest na 10 czerwca 2015 roku w Warszawie. W finale weźmie udział szesnaście trzyosobowych zespołów. Finał składa się z dwóch części. Część pierwsza polega na przedstawieniu prezentacji multimedialnej na zadany wcześniej temat, ogłoszony na stronie internetowej. Przedstawieniu prezentacji towarzyszą pytania jury konkursowego dotyczące problemów poruszanych w materiale filmowym. Druga część finału konkursu ma charakter rundy pytań ustnych. Drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów w finale, zdobędzie pierwszą nagrodę.

Pomysłodawcą i organizatorem inicjatywy jest Fundacja Centrum Solidarności z Gdańska.

Jak mówi Danuta Kobzdej, prezes Fundacji Centrum Solidarności – Celem ogólnopolskiego konkursu jest upowszechnianie wiedzy historycznej, obejmującej dwie dekady (1970−1990), które są bardzo ważne z punktu widzenia historii Polski oraz Europy (…) Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników I edycji. Zakończyła się sukcesem: blisko 3000 uczniów z 385 polskich szkół  przystąpiło do etapu szkolnego. To naprawdę dużo jak na początek. (…) Liczymy na to, że zarówno ciekawa  formuła  konkursu, jak i atrakcyjne nagrody, zachęcą uczniów do wzięcia udziału w jego drugiej edycji.

Barbara Ellwart

Rejestracja szkół rozpoczęła się 1 września i potrwa do 10 listopada 2014 roku. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.olimpiadasolidarnosci.pl.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę