Stowarzyszenie „Godność”: zdegradować sędziów i prokuratorów orzekających w procesach politycznych w PRL

Pozbawienia stopni oficerskich sędziów i prokuratorów sądów i prokuratur wojskowych wszystkich szczebli, którzy wydawali wyroki w procesach politycznych w latach 1981– 1989, domagają się działacze Stowarzyszenia „Godność“. Mają do tego pełne prawo, ponieważ organizacja ta zrzesza uczestników ruchu antykomunistycznego, represjonowanych (w tym więzionych i internowanych) przez reżim PRL w latach 80. Stowarzyszenie „Godność“ konsekwentnie upomina się także o wydalenie z wymiaru sprawiedliwości prokuratorów i sędziów uczestniczących w procesach politycznych w okresie PRL. Zdaniem byłych opozycjonistów brak takiego oczyszczenia to jedna z przyczyn patologii wymiaru sprawiedliwości po 1989 roku. To ważna kwestia, zwłaszcza na Pomorzu. Sąd Marynarki Wojennej należał bowiem do tych wydających najbardziej drakońskie wyroki.

 

Apel Stowarzyszenia „Godność“ do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze

W dniu 4.11. Sejm rozpatrzy uchwaloną w Senacie ustawę,,O zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz innych ustaw“. Po wielu latach oczekiwań środowiska  ludzi represjonowanych doczekały się ustawy, która daje moralne i materialne zadośćuczynienie za doznane represje wyrządzone przez dyktaturę komunistyczną  w latach 1955-1990. Ustawa powstaje dzięki postawie senatorów PiS, którzy wspólnie z Urzędem d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych wprowadzili oczekiwane przez nas poprawki ( senatorowie Robert Mamontow i Jan Żaryn). Panie Ministrze, liczymy, że Pan jako były więzień polityczny PRL poprze tę ustawę.

Na marginesie tej ustawy nasuwa się smutna refleksja, że dopiero po 26 latach kiedy podobno nie ma już komunizmu ojczyzna przypomniała sobie o tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Żyją jeszcze i to nie w biedzie ci, którzy wsadzali nas do więzień, którzy nas oskarżali i wydawali wyroki. Dziś wyroki są już unieważnione przez Sąd Najwyższy.  Wielu z nas na Wybrzeżu skazanych przez Sąd Marynarki Wojennej zastanawia się dlaczego wojskowi sędziowie i prokuratorzy nie zostali pozbawieni stopni wojskowych skoro wydawali wyroki z rażącym naruszeniem praw obywatelskich i niezawisłości sędziowskiej.

Szanowny Panie Ministrze,

zbliża się 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Jest to dla wielu z nas skazanych na Wybrzeżu na drakońskie wyroki wysoce niesprawiedliwe, że ci którzy nas skazywali w mundurach nie zostali  pozbawieni nawet stopni wojskowych nie mówiąc już o wydaleniu z wymiaru sprawiedliwości.  Naszą winą było tylko to, że ośmieliliśmy się zaprotestować w swoich zakładach pracy przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.

Od wielu lat Stowarzyszenie Godność upominało się o wydalenie z wymiaru sprawiedliwości wszystkich sędziów i prokuratorów, którzy w PRL brali udział w procesach politycznych. Nadal domagamy się głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Korupcja w sądownictwie warszawskim przy wywłaszczaniu kamienic ma charakter mafijny. Wydawane w ostatnich 3 latach wyroki przez niektórych warszawskich sędziów urągają elementarnej przyzwoitości.

Od Pana Ministra oczekiwalibyśmy wszczęcia procedury zmierzającej do pozbawienia stopni oficerskich sędziów i prokuratorów sądów i prokuratur wojskowych wszystkich szczebli, którzy wydawali wyroki w procesach politycznych w latach 1981- 89. Byłby to dobry gest wobec byłych skazanych na 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W zbiorach IPN wymienieni są wszyscy prokuratorzy i sądziowie sądownictwa wojskowego biorący udział w procesach sądowych w PRL.

Z wyrazami szacunku.

Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia „Godność“ skazany przez Sąd Marynarki Wojennej na 4,5 roku więzienia i 4 lata pozbawienia praw publicznych

Andrzej Michałowski, skazany przez Sąd Marynarki Wojennej na 5 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw publicznych

Andrzej Osipów, wiceprezes Stowarzyszenia „Godność“ skazany przez Sąd Marynarki Wojennej na 4 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych

Download PDF
Powrót Drukuj stronę