Premier Szydło zaproszona na gdańskie obchody 37 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

W czerwcu zaproszenie do udziału w uroczystościach 37 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych do premier Beaty Szydło wystosował Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Na początku sierpnia  z podobną inicjatywą wyszli Działacze Stowarzyszenia „Godność“, zrzeszającego byłych działaczy „Solidarności“ i osoby represjonowane w PRL. Publikujemy pełną treść apelu.

Szanowna Pani Premier

W imieniu Stowarzyszenia „Godność“ zrzeszającego na Wybrzeżu działaczy NSZZ „Solidarność“ i więźniów politycznych z lat 1980–1989 zapraszamy Panią do wspólnego złożenia wieńców w dniu 31 sierpnia w Gdańsku pod Pomnikami Św. Jana Pawła II i Prezydenta Ronalda Reagana i śp. Anny Walentynowicz w 37 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Stowarzyszenie „Godność“ ma szczególny powód, aby Panią zaprosić i podziękować za uchwalenie ustawy kombatanckiej, która w sposób godny docenia ostatnie pokolenie walczące o niepodległość. Nie walczyliśmy z bronią w ręku, ale tak jak nauczali nas Św. Jan Paweł II i Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko trwając w biernym oporze, co przyniosło nam uznanie i poparcie wolnego świata. W dowód wdzięczności dla Św. Jana Pawła II i Prezydenta Ronalda Reagana za wsparcie naszego narodu w walce o wolną Polskę zbudowaliśmy Im Obu pomnik w parku nadmorskim noszącym imię Prezydenta Ronalda Reagana. Pomnik został odsłonięty i poświęcony przez Ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia 15 sierpnia 2012 r. Prezydent Ronald Reagan i Margaret Thather z naszej inicjatywy otrzymali od Rady Miasta Tytuły Honorowych Obywateli Gdańska w 2000 r. Chcielibyśmy także wspólnie z Panią – tak jak w roku ubiegłym – złożyć wieniec pod pomnikiem prawdziwej bohaterki „Solidarności“ śp. Anny Walentynowicz.

Szanowna Pani Premier, wiemy z jaką nienawiścią opozycja zwalcza każdą inicjatywę ustawodawczą Rządu. Jak większość narodu popieramy reformy wprowadzane przez Rząd. Jako byli represjonowani popieramy zdecydowanie reformę wymiaru sprawiedliwości. Upominaliśmy się o to bezskutecznie przez 25 lat. Domagamy się rozliczenia afer i pociągnięcia do odpowiedzialności polityków i złodziei, którzy przez ostatnie lata okradali naród. To poparcie powinna Pani usłyszeć tu w Gdańsku 31 sierpnia na placu Solidarności przy pomniku Poległych Stoczniowców.

Szanowna Pani Premier, w nadchodzących miesiącach należy się spodziewać wzmożonego ataku przyjaciół ,,totalnej opozycji“ z Unii Europejskiej. Bierzmy przykład z Węgier i nie bójmy się. Przedstawicielom Unii Furopejskiej przedstawiajmy stanowczo nasze racje. Polska jest krajem suwerennym o wielowiekowej kulturze, opartej na wierze chrześcjańskiej. Nie damy sobie narzucić modelu, który moralnie zabija narody Europy Zachodniej. Unia musi przyjąć do wiadomości nasze wartości.

Szanowna Pani Premier, w lipcu złożył historyczną wizytę w Polsce Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i wygłosił doniosłe przemówienie. Pod pomnikiem Św. Jana Pawła II i Prezydenta Ronalda Reagana w Gdańsku będzie Pani miała okazję, podziękować Papieżowi Janowi II i Ronaldowi Reganowi za wsparcie polskiego narodu w trudnych latach stanu wojennego i wyprowadzenie nas z komunistycznej niewoli, ale także odnieść się do stosunków polsko-amerykańskich wypływających z przemówienia i polityki obecnego Prezydenta USA wobec Polski.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Fudakowski (sekretarz Stowarzyszenia „Godność“)

Czesław Nowak (prezes Stowarzyszenia „Godność“)

Andrzej Osipów (wiceprezes Stowarzyszenia „Godność“)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę