Stowarzyszenie Godność popiera Kacpra Płażyńskiego

„Musimy jako mieszkańcy przywrócić  naszemu Gdańskowi miano Miasta Wolności, wiernego Rzeczypospolitej, a nie siedliska bezprawia i korupcji, w które jest uwikłany jest obecny Prezydent Miasta. Gdańsk nie będzie stolicą  lewactwa i korupcji. Nie może powtórzyć się w Gdańsku afera Amber Gold” – stwierdzili w specjalnym oświadczeniu działacze Stowarzyszenia „Godność”, którzy poparli kandydaturę Kacpra Płażyńskiego w wyborach na prezydenta Gdańska. Byli działacza NSZZ „Solidarność” i więźniowie polityczni PRL podkreślają w swoim piśmie m.in., że kandydat Zjednoczonej Prawicy  jest dobrze wykształconym prawnikiem, a ostatnich latach  aktywnie pomagał  mieszkańcom Gdańska w rozwiązywaniu  problemów.

Oświadczenie Stowarzyszenia „Godność” z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Stowarzyszenie ,,Godność” zrzeszające na Wybrzeżu byłych działaczy  NSZZ „Solidarność” i więźniów politycznych wierne ideałom Sierpnia 1980 popiera kandydaturę Kacpra Płażyńskiego na Prezydenta Miasta Gdańska w nadchodzących wyborach  samorządowych. Kacper Płażyński jest dobrze wykształconym prawnikiem. W ostatnich kilku latach  aktywnie pomagał  mieszkańcom kilku dzielnic Gdańska w rozwiązywaniu  problemów, które wynikały z planowania przestrzennego Urzędu Miasta sprzyjającego deweloperom, co kłóciło się z interesem mieszkańców. Wspierał mieszkańców Brzeźna w obronie bezpłatnych miejsc parkingowych.

W ostatnich miesiącach spotkał się z mieszkańcami 34 dzielnic Gdańska wsłuchując się w ich problemy. Zadeklarował współpracę z mieszkańcami i partnerstwo z Radami Dzielnic we wszystkich sprawach dotyczących inwestycji lokalnych. Popierać będzie budowę mieszkań+ dla młodych w ramach  rządowego programu. Jednym z podstawowych priorytetów będzie uporządkowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta. Za konieczne uważa dokończenie budowy Parku Reagana i określenie jego granic, wydłużenie mola w Brzeźnie, budowę parku w Nowym Porcie na terenie dawnej Bazy CPN naprzeciw Twierdzy Wisłoujscie. Priorytetem będzie podejmowanie działań na rzecz ułatwienia życia ludziom starszym w dzielnicach i usprawnienie  dostępu do opieki lekarskiej.

Jako kandydat na Prezydenta zapowiada wsparcie inwestycji w Porcie Gdańskim. Konieczna będzie większa kontrola nad działalnością Saur Neptun oraz renegocjacja umów z francuską firmą. Podobnie jak z niemiecką  firmą z Lipska mającą większość udziałów w GPEC, dostarczającą ciepło mieszkańcom Gdańska. Ceny tych usług są dla mieszkańców zbyt wysokie.

Stowarzyszenie ,,Godność” popiera Kacpra Płażynskiego dlatego, że jako nasz członek gwarantuje sprawne i uczciwe zarządzanie naszym Miastem. Musimy jako mieszkańcy przywrócić  naszemu Gdańskowi miano Miasta Wolności, wiernego Rzeczypospolitej, a nie siedliska bezprawia i korupcji, w które jest uwikłany jest obecny Prezydent Miasta. Gdańsk nie będzie stolicą  lewactwa i korupcji. Nie może powtórzyć się w Gdańsku afera Amber Gold.

Zwracamy się do mieszkańców Gdańska, którym drogie są wartości Sierpnia 1980 i Solidarności o poparcie w nadchodzących wyborach Kacpra Płażyńskiego, człowieka uczciwego i kompetentnego, popieranego także przez Prawo i Sprawiedliwość .

Download PDF
Powrót Drukuj stronę