Stowarzyszenie Godność: Nowa ustawa da wsparcie materialne ludziom, którzy walczyli o wolną Polskę

W związku z pierwszym czytaniem senackiej ustawy „O zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych” Stowarzyszenie Godność wystosowało list do Beaty Mazurek, przewodniczącej sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z prośbą o podjęcie w najbliższym czasie prac nad projektem i przygotowanie opinii na najbliższe posiedzenia Sejmu.

Gdańsk, dnia 15.10.2016 r.

Szanowna Pani Beata Mazurek
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Szanowna Pani Przewodnicząca

Na poprzednim posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie senackiej ustawy „O zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych”. (druk nr 936) Sejm przesłał ją do Komisji Polityki Społecznej, której Pani przewodniczy do zaopiniowania. Ta ustawa jest niezwykle ważna dla wielu osób represjonowanych, żyjących w biedzie. Pani Premier mówiła o tych ludziach w Gdańsku pod pomnikiem Anny Walentynowicz w dniu 31.08.2016 r. Senat na posiedzeniu w dniu 22.09.2016 r. znacząco znowelizował ustawę Sejmu z dnia 20 marca 2015 r. uwzględniając postulaty represjonowanych. Komisja Krajowa na posiedzeniu w dniu 18.10.2016 r. przyjęła stanowisko, w którym zwraca się do Sejmu o poparcie projektu ustawy.

Szanowna Pani Przewodnicząca, zbliża się 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Uchwalenie tej ustawy przypomni społeczeństwu o tej haniebnej rocznicy w historii naszego narodu. Da także moralną satysfakcję ludziom, którzy walczyli o wolną Polskę. Do końca roku pozostały jeszcze dwa posiedzenia Sejmu. Chcielibyśmy, aby do końca tego roku ta ustawa została uchwalona i weszła w życie od stycznia 2017 r. Jestem przekonany, że Komisja Sejmowa, której Pani przewodniczy zrobi wszystko, aby w najbliższym czasie podjąć pracę nad projektem i przygotować opinię na najbliższe posiedzenia Sejmu. W imieniu represjonowanych członków Stowarzyszenia Godność z góry dziękuję.

Z wyrazami szacunku
Czesław Nowak, Prezes Stowarzyszenia ,,Godność“
Poseł OKP i PC z lat 1989-93
Więzień polityczny z lat 1982-83 i 1988 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę