Stopa bezrobocia bez zmian

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że z końcem lipca br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,9 proc. Nie zmieniła się w stosunku do danych z czerwca br. Rok temu, a więc w lipcu 2017 r. stopa ta wyniosła 7 proc.

Zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca 2018 r. było 961,8 tys., dla przykładu w czerwcu było to 967,9 tys. osób. W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2018 r. wyniesie 6,2 proc. i obniży się do 5,6 proc. do końca 2019 r. Wskaźnik bezrobocia w lipcu nigdy nie był tak niski od 1991 r.

– Musimy teraz skupić się na zapewnieniu pracowników w branżach, w których są znaczące deficyty oraz na zachęcaniu Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicę, aby wrócili do Polski. Mamy coraz lepsze warunki dla pracowników, rosną wynagrodzenia – twierdzi minister Elżbieta Rafalska.

Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia w lipcu była najniższa w województwie wielkopolskim (3,3 proc.), a najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (9,9 proc.). Pomorskie wraz z małopolskim znajdują się na miejscu trzecim.

bezrobocie w lipcu 2

Bezrobocie w lipcu 2018 r.                                                                                          Źródło: MRPiPS

Oprac. mig

Download PDF
Powrót Drukuj stronę