Stop bezrobociu: trwa rekrutacja!

Skorzystaj z szansy i weź udział w naszym projekcie „STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek”, Udział w projekcie jest bezpłatny!

stop_bezr_logo

Od października 2016 r. rozpoczynamy nabór do nowego projektu realizowanego przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców „Forum Okrętowe” zatytułowanego „STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Celem naszego projektu jest dostarczenie jego uczestnikom kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, by wesprzeć ich w powrocie na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy :

1. Osoby 50+

2. Kobiety

3. Osoby długotrwale bezrobotne

4. Osoby o niskich kwalifikacjach

5. Osoby z niepełnosprawnościami

 

Co znajdziesz w naszej ofercie?

DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNO-WSPIERAJĄCE

1. Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe

2. Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne

3.Trening kompetencji ICT na różnych poziomach zaawansowania

4.Trening z aktywnych form poszukiwania pracy – opracowanie dokumentów aplikacyjnych, jak przygotować się do rozmowy o pracę

5.Trening umiejętności społecznych, m.in. jak radzić sobie ze stresem i codziennymi problemami.

 

KURSY ZAWODOWE

Oferta szkoleniowa zostanie dostosowana do potrzeb każdego z uczestników. Zajęcia prowadzone będą przy współudziale profesjonalnych firm szkoleniowych i zapewnią uczestnikom zdobycie nowych lub podniesienie już posiadanych kwalifikacji zawodowych. Wszystkie szkolenia będą kończyły się egzaminem i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego zdobyte kompetencje.

 

POŚREDNICTWO PRACY

Dla każdego z uczestników będą pozyskiwane oferty zatrudnienia dostosowane do ich potrzeb, możliwości i kwalifikacji. Osoby poszukujące pracy będą mogły skorzystać z indywidualnych lub telefonicznych konsultacji dotyczących warunków zatrudnienia na danym stanowisku.

 

DODATKOWE WSPARCIE PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

1. Stypendium szkoleniowe

2. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

3. Materiały szkoleniowe

4. Opłacenie badań lekarskich i odzieży roboczej

5. Poczęstunek

 

Zajęcia odbywać się będą w dogodnych terminach i miejscowościach na terenie województwa pomorskiego.

Dokumenty aplikacyjne znajdziesz na naszej stronie internetowej: http://www.solidarnosc.gda.pl/programy-europejskie-realizowane/

Dodatkowe Informacje: 58 308 43 37

logo_FE_Program_Regionalny_rgburzad_marsz_logoEU_EFS_rgb

Download PDF
Powrót Drukuj stronę