Stoczniowcy w Warszawie

Wśród blisko 30 tysięcy związkowców uczestniczących w pierwszym dniu protestów pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa” było około tysiąca członków „Solidarności” z Regionu Gdańskiego. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowili stoczniowcy z Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego, stoczni Remontowa Shipbuilding, Stoczni Gdańsk, Stoczni Marynarki Wojennej, Stoczni Remontowej „Nauta”. Wspólnie z Sekcją Krajową Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność” trójmiejscy stoczniowcy manifestowali przed siedzibą Ministerstwa Skarbu Państwa domagając się m.in. rządowego programu dla tej gałęzi gospodarki, ułatwienia dostępu do kredytowania realizowanych kontraktów oraz podjęcia ostatecznych działań w celu uniknięcia upadłości Stoczni Gdańsk. Przedstawiciele SKPO zostawili w ministerstwie skarbu listę swoich postulatów. Tak jak w pozostałych 5 ministerstwach, przed którymi odbywały się pikiety, delegacji związkowców nie przyjął minister, ale niżsi rangą urzędnicy. Termin protestu był znany od dawna, zatem zasłanianie się przez szefów resortów „innymi zadaniami” wydaje się tylko zabiegiem mającym ukryć kolejny dowód na lekceważenie społeczeństwa przez rządzących.

Protest przebiegł spokojnie i był dobrze zorganizowany, w czym nie przeszkodził nawet ulewny deszcz padający 11 września w Warszawie. Sprzed Ministerstwa Skarbu Państwa protestujący stoczniowcy przeszli pod Sejm, gdzie spotkali się wszyscy manifestanci. Tam powstało miasteczko namiotowe, które do soboty będzie stanowić centrum związkowego protestu. 12 i 13 września odbędą się w nim m.in. debaty eksperckie dot. służby zdrowia i polityki przemysłowej. Wśród kilkuset związkowców przebywających w miasteczku namiotowym przed Sejmem, podobnie jak ponad rok temu przed Kancelarią Premiera, jest kilkudziesięciu stoczniowców ze Stoczni Gdańsk.

Postulaty Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”:

1. Wnosimy o przedstawienie programu Rządu RP dla przyszłości przemysłu stoczniowego w Polsce, mającego na celu przeciwstawienie degradacji przemysłu stoczniowego (stocznie produkcyjne, remontowe, produkcja na potrzeby MON).

2. Wnosimy o ułatwienie dostępu do kredytowania realizowanych kontraktów i uznanie, że gwarancje kredytowe (KUKE) nie będą uważane jako niedozwolona pomoc publiczna, wnosimy o zmianę takiego podejście zarówno Rządu RP, jak i Komisji Europejskiej.

3. Wnosimy o przywrócenie uprawnień emerytalnych do wcześniejszego przejścia na emeryturę w zawodach stoczniowych.

4. Podjęcie ostatecznych działań przez Skarb Państwa w celu uniknięcia upadłości Stoczni Gdańsk poprzez zgodę na leasing zwrotny na majątku stoczni.

5. Pomoc w negocjacjach zmodyfikowanego programu restrukturyzacji stoczni z Unią Europejską.

ACH

fot. O. Zielińska

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę