Stocznia Szczecińska – jeden z największych pozwów zbiorowych w historii

Przed szczecińskim Sądem Okręgowym rozpocznie się dziś proces w sprawie pozwu grupowego stoczniowców. 1600 byłych pracowników Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA domaga się od Ministra Skarbu Państwa zapłaty należności z tytułu utarty wartości akcji. To jeden z największych pozwów zbiorowych w historii polskiego sądownictwa.

Prawnicy szacują wartość akcji Holdingu Stoczniowego w okresie koniunktury na ponad 21 złotych. Dziś akcje są bezwartościowe. Akcjonariuszy stoczni jest 8 tys., posiadających pakiety od 60 do kilku tysięcy akcji.

Stoczniowcy domagają się 70 milionów zł zadośćuczynienia. Jeżeli wywalczą odszkodowanie od Skarbu Państwa stoczniowcy nie wykluczają odzyskania części majątku upadłej stoczni.

Stocznia Szczecińska Porta Holding SA była jednym z największych zakładów pracy w województwie zachodniopomorskim.  W latach 1992 – 2002 stocznia wybudowała 161 statków za 4 miliardy dolarów. Pracowało w niej 4500 osób. Upadła, gdy toczyło się postępowanie układowe.

Pierwsze posiedzenie Sądu w sprawie pozwu grupowego przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Skarbu Państwa o zapłatę należności z tytułu utraty wartości przez akcje Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. zapowiedziane jest dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Szczecinie I Wydział Cywilny.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę