Sto lat panie Andrzeju!

Andrzej Gwiazda, związkowiec, opozycjonista, jeden z założycieli Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i NSZZ „Solidarność”, krytyk Okrągłego Stołu skończył 80 lat.

Andrzej Gwiazda urodził się 14 kwietnia 1935 r. w Pińczowie nad Nidą (Ziemia Świętokrzyska).

Jego ojciec – Stanisław, był marynarzem Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej. Wiosną 1939 rodzina Gwiazdów przeniosła się do Pińska (Polesie). Po wybuchu wojny jego ojciec trafił do oflagu. Andrzej Gwiazda wraz z matką i i babką w 1940 r. zostali wywiezieni do kołchozu w północnym Kazachstanie. Do Polski rodzina wróciła po sześciu latach.

Gwiazda ukończył studia na kierunku elektronika PG w 1966.  Od 1973 r. pracował w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki „Elmor”.

W 1976 wspólnie z żoną Joanną Dudą – Gwiazdą napisał list do Sejmu PRL zawierający wyrazy poparcia dla Komitetu Obrony Robotników.  Od 1977 Gwiazdowie współpracowali z Biurem Interwencji KOR.

W 1978 Gwiazda był wśród założycieli Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Redagował  biuletyn WZZ „Robotnik Wybrzeża”.

W sierpniu 1980 został on członkiem prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Uczestniczył intensywnie w negocjacjach ze stroną rządową, współtworzył NSZZ „Solidarność”, a 17 września 1980 został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego naszego Związku.

Po wprowadzeniu stanu wojennego został  internowany w Strzebielinku. Wkrótce przeniesiono go do aresztu śledczego w Białołęce. 22 grudnia 1982 Gwiazdę aresztowano i oskarżono o „próbę obalenia ustroju siłą”.  22 lipca 1984 wyszedł on na wolność na mocy amnestii.

Gwiazda należał do liderów Grupy Roboczej Komisji Krajowej „Solidarności”, która sprzeciwiała się rozmowom z władzami PRL prowadzonymi pod przewodnictwem Lecha Wałęsy. Nie brał udziału w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego ani w obradach Okrągłego Stołu. Należy do głównych oponentów Lecha Wałęsy.

Do 1991 r. Gwiazda był bezrobotny, ale wrócił do „Elmoru” po wejściu w życie ustawy nakazującej przywrócenie do pracy zwolnionych z przyczyn politycznych.

W 2006 r. za działalność na rzecz przemian demokratycznych i wolnej Polski prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Orderem Orła Białego.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę