Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” ws. Stoczni Gdańsk

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża oburzenie ostatnimi działaniami rządowej Agencji Rozwoju Przemysłu, które – naszym zdaniem – szkodzą Stoczni Gdańsk i tysiącom miejsc pracy w przemyśle okrętowym na Wybrzeżu. Agencja rządowa jest współwłaścielem Stoczni. Tymczasem zamiast ratować zakład zleca pijarowskie działania, które mają zmanipulować opinię publiczną. To działanie nikczemne. Towarzyszy temu, krytykowane przez nas wielokrotnie, wsparcie udzielane z publicznych pieniędzy dla firm, które nie tworzą stabilnych perspektyw zatrudnienia. Dlatego Prezydium ZRG domaga się od premiera rządu natychmiastowej dymisji szefa ARP. Wyrażając swoje zdecydowane poparcie dla stoczniowców walczących o godną pracę i płacę raz jeszcze domagamy się od właścicieli Stoczni Gdańsk wywiązania się z obietnic i wzajemnych zobowiązań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie tego zakładu.

Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Gdańsk, 26 września 2013 r.

26 września 2013. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Fot. Olga Zielińska
[Nie odnaleziono galerii]
26 września 2013. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Fot. Paweł Glanert

Obejrzyj reportaż na TV Solidarność Gdańsk

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę