Standardy z XIX wieku

Propozycje Platformy Obywatelskiej przedstawione na konwencji wyborczej są zagrożeniem dla praw pracowniczych i służą przede wszystkim interesom transnarodowych korporacji.

Zdaniem prof. Grażyna Ancyparowicz, wykładowczyni SGH w Warszawie i byłej wiceprezes GUS, propozycje reform podatkowych przedstawione przez Ewę Kopacz to  zapowiedź cofnięcia poziomu ochrony praw pracowniczych w Polsce do standardów z początków XIX wieku. O zagrożeniach jakie niesie ze sobą program wyborczy PO mówiła profesor Ancyparowicz w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl

Największe obawy pani profesor budzi zapowiedź wprowadzenia kontraktów zamiast umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

 

W szczególności wprowadzenie w życie kontraktów w miejsce umów o świadczenie pracy oznacza likwidację wszelkich uprawnień pracowniczych, destabilizację warunków zatrudnienia z wszelkimi tego konsekwencjami dla rodziny. Pracodawcy bez wątpienia wykorzystają szanse, aby zredukować koszty pracy. W rezultacie wszyscy – prędzej czy później – bylibyśmy zatrudnieni na umowach śmieciowych, a nasze oficjalne wynagrodzenia spadłyby do minimalnych, co oznacza wykluczenie finansowe, brak szans na własne mieszkanie z uwagi na brak zdolności kredytowej. W przeciwnym razie, to znaczy gdyby wysokość wynagrodzeń rosła proporcjonalnie do stażu pracy i kwalifikacji, pensje już zatrudnionych musiałyby być bardzo wysokie, aby zrekompensować – poprzez odpisy podatkowe – utracone wpływy do budżetu i składki na fundusze celowe. Wszystkie, nie tylko NFZ i FUS. Wbrew zapowiedziom nastąpiłby zatem nie spadek, ale drastyczny wzrost obciążeń fiskalnych.

 

Zdaniem byłej wiceprezes GUS Platforma Obywatelska dba przede wszystkim o interesy globalnych transnarodowych korporacji.

Najogólniej – propozycje reform przygotowanych przez tandem, w skład którego wchodzą Janusz Lewandowski i Jacek Rostowski to rozwiązania systemowe sprzyjające interesom globalnych transnarodowych korporacji, wrogie ludziom utrzymującym się z własnej pracy, a nie z kapitału. Teoretycznym uzasadnieniem dla polityki, która prowadzi do likwidacji wszelkich zdobyczy socjalnych wywalczonych w ciągu ostatnich dwustu lat stał się neoliberalizm. Neoliberalizm dobrze służy oligopolom, więc dbają o to aby doktryna ta miała jak najwięcej wyznawców. W rzeczywistości chodzi o to, żeby bogaci mogli bez przeszkód eksploatować biednych.

 

Więcej na tema zagrożeń jakie niesie ze sobą ideologia neoliberalizmu w właśnie wydanej  przez SIN książce profesor Grażynie Ancyparowicz „Od neoliberalizmu do neokolonializmu”. Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę