Stan rynku pracy w sierpniu br.: umiarkowany optymizm

44,4 tys. – tyle osób poszukujących pracy było zarejestrowanych w woj. pomorskim. W stosunku do lipca 2018 r. odnotowano więc wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 1,1 proc. (tj. o około pięćset osób).

Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w czternastu powiatach województwa pomorskiego. Największy wystąpił w powiecie lęborskim o 4,7% (tj.o 68 osób).Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w sześciu powiatach. Największy w powiecie chojnickim o 3 % (tj. o 94osoby).

Optymistyczne jest, iż liczba bezrobotnych w końcu sierpnia br. była niższa niż ta przed rokiem o 13,6% (tj. o 7 tys. osób).

W Pomorskiem  w sierpniu br. stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt. proc., natomiast w pozostałych województwach utrzymała ten sam poziom. W naszym województwie wyniosła ona 4,9 % i była niższa od krajowej średniej.

W skali całego kraju stopa bezrobocia była na poziomie 5,8%, a 959,5 tys. wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia w kraju spadła o 0,1 pkt. proc., a w porównaniu do sierpnia 2017 r. była niższa o 1,2 proc. Liczba bezrobotnych w kraju w końcu sierpnia br. była niższa niż przed rokiem o 15,5% (tj. o 176,6 tys. osób)

W sierpniu br. 129,3 tys. wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w całym kraju. W porównaniu do lipca br. odnotowano ich spadek o 0,8% (tj.o 1 tys. ofert).

W woj. pomorskim wzrost liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do lipca2018 r. wystąpił w czternastu powiatach, największy w powiecie puckim o 107,9% (tj. o 247miejsc), w powiecie słupskim o 97,8% (tj. o447) i w powiecie kwidzyńskim o 84,4% (tj. o 227). Natomiast spadek ofert pracy odnotowano w sześciu powiatach, największy w Sopocie o 47,2% (tj. o 83 oferty).

Dane opracował Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę