Stabilizacja rynku pracy. Stopa bezrobocia w woj. pomorskim 4,4 proc.

Stopa bezrobocia w woj. pomorskim od trzech miesięcy utrzymuje się na tym samym poziomie 4,4 proc.

Pod względem najniższej stopy bezrobocia, woj. pomorskie wyprzedzają tylko trzy województwa (wielkopolskie (2,8%), śląskie (3,7%)i małopolskie(4,2%)). Spadła liczba osób bezrobotnych rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy w kraju (w Pomorskiem był niewielki wzrost).

Według stanu na 31 sierpnia br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w naszym regionie wyniosła 41 147 osób (niewielki wzrost o 39 osób).

Liczba ofert pracy w woj. pomorskim spadła o 5,3 proc. i był to mniejszy spadek niż w kraju (o 9,2 proc.). W skali kraju wynosi ona 5,2 proc. Bez pracy pozostaje 865,5 tys. rodaków, zarejestrowanych w urzędach pracy. 

Najniższą stopę bezrobocia w woj. pomorskim odnotowano w Sopocie (1,4 proc.), w Gdyni (2,1 proc.), w powiecie kartuskim (2,3 proc.), w Gdańsku (2,5 proc.) i w Słupsku (3,3 proc.). Najwyższą w powiecie malborskim (10,1 proc.) i nowodworskim (10 proc.).

W końcu sierpnia br. 64,1 proc. (tj. 28,3 tys.) bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród 17,8 tys. osób długotrwale bezrobotnych, aż 71 proc. (12,6 tys.) to kobiety.

Od początku br. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały 55 tys. bezrobotnych, a wyrejestrowały 60 tys. Spośród osób wyrejestrowanych blisko połowę stanowiły osoby, które podjęły pracę.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę