Średnia płaca nam urosła

4390,99 zł brutto – to według komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego średnia pensja w maju.

Dane GUS dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia pochodzą z firm zatrudniających ponad 9 pracowników. Wzrost w ujęciu rocznym (maj roku 2017 do maja 2016 roku) jest wyraźny i wynosi 5,4 proc. Wyliczona średnia pensja na poziomie 4390,99 zł oznacza, że „na rękę” pracownik dostaje 3172 zł, a całkowity koszt pracodawcy to 5300 zł.

Dane pokazują, iż kondycja gospodarki jest dobra, co przekłada się rynek pracy. W tym czasie (2016/17) zatrudnienie wzrosło o 4,5 proc.
I to przy tym, iż wzrost zatrudnienia w maju był ograniczany przez rosnące trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników.

Dobrą sytuację na rynku pracy potwierdzają również dane GUS o bezrobociu, które w Polsce spadło do rekordowo niskiego poziomu 8,3 proc. A więc wzrost płac jest bezpośrednim efektem    walki o pracownika, zwłaszcza w sektorze usługowym i w handlu.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę