Sprzeciw wobec postępowania posłów

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wzywa posłów do przywrócenia projektowi ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę treści zawierającej rozwiązania przewidziane w pierwotnej wersji projektu, pod którym podpisało się ponad pół miliona obywateli. Wyraża też sprzeciw wobec postępowania posłów Sejmowej Komisji ds. Polityki Społecznej i Rodziny, którzy doprowadzili do wypaczenia projektu obywatelskiego.

Projekt ustawy, poparty przez znaczącą grupę obywateli, dotyczył ochrony niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych. Poprawki naniesione przez posłów, dzielące niedziele na handlowe i wolne, zaprzeczają celowi inicjatywy. Ponieważ wyrażają zgodę na wielkopowierzchniowy handel niedzielny przy dworcach kolejowych i autobusowych, w centrach handlowych połączonych z hotelami, a także w hipermarketach prowadzących sprzedaż paliwa. Zgodnie z poprawkami posłów praca w niedzielę ma obowiązywać również w tych sklepach, w których od 1 czerwca do 30 września będzie można kupić najprostszą maszynę rolniczą.

Ten „poprawiony” projekt jest zaprzeczeniem polityki prorodzinnej, deklarowanej przez obóz rządzący. W obecnym kształcie projekt ten, zamiast przywrócić pracownikom handlu prawo do wolnej niedzieli, tworzy fikcję prawną. Jest realizowaniem postulatów silnego lobby zagranicznych sieci handlowych, a nie zwykłych ludzi, którzy mają prawo do wypoczynku na mocy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

(mig)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę