Spotkanie przedstawicieli branż z przewodniczącym KK

– Wy jako przedstawiciele branż macie największą wiedzę merytoryczną, wiecie, jakie są najważniejsze problemy, sprawy do załatwienia. Dlatego musimy być ze sobą w ścisłym kontakcie. Bo dzięki wam moja wiedza jest większa. Wiem także, co mam mówić, jakie poruszać tematy podczas różnych spotkań – mówił Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S” podczas dzisiejszego (8 stycznia) spotkania z przedstawicielami Sekretariatów i Sekcji.

zdjęcia: Olga Zielińska

 

Przewodniczący KK mówił wiele uwagi poświecił układom zbiorowym pracy. Problemem jest nie tylko strona rządowa, przez którą brak możliwości prowadzenia dialogu społecznego w Komisji Trójstronnej i WKDS-ach, ale także reprezentacja pracodawców. Związki pracodawców skupiają obecnie mniej niż 2,5 proc. wszystkich pracodawców.

– Będziemy dążyli do zawierania większej liczby układów zbiorowych pracy. Ale ciężko dogadywać się nawet z pracodawcami – tłumaczył Piotr Duda. – Chcieliśmy np. wynegocjować, że zatrudnieni w firmach, należących do związków pracodawców pracownicy będą otrzymywać pensję minimalną w wysokości 105 proc. ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Nie udało nam się ich do tego przekonać, choć tłumaczyliśmy, że firmy biorące udział w przetargach, nie będą musiały rywalizować między sobą obniżając koszty pracownicze, a decydować o ewentualnej wygranej będą inne aspekty jak marża czy jakość usługi. Zależy nam, aby choć w części zabezpieczyć pracowników układami zbiorowymi.

Przykładem Sekcji, w której działalność wpisane jest negocjowanie, podpisywanie, renegocjowanie układów zbiorowych pracy jest Sekcja Krajowa Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”.

– Myślę, że marynarze mają podobne problemy do pracowników innych branż: są przepracowani, fałszowane są ich karty pracy, oszukiwani w sprawie wynagrodzeń – mówił Andrzej Kościk, przewodniczący Sekcji Krajowej Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”. – Ale to nie jedyne problemy. Chodzi także o systematyczne zmniejszanie liczby członków załogi. Jeszcze kilka lat temu na statku Cemfjord, który w styczniu zatonął wraz z załogą (siedmiu Polaków i jeden Filipińczyk) pracowałoby nie ośmiu, ale dwunastu członków załogi. Dzięki podpisanemu układowi zbiorowemu pracy z armatorem niemieckim ich rodziny przynajmniej otrzymają odszkodowanie.

Piotr Duda mówił także o planach Związku na najbliższą kadencję.

– Jednym z nich będzie postawiony przeze mnie postulat, aby wprowadzić kadencyjność przewodniczących. Po dwóch pięcioletnich kadencjach musieliby ustąpić z pełnienia tej funkcji. Kadencyjność miałaby nie dotyczyć przewodniczących organizacji zakładowych – mówił Piotr Duda.

„Solidarność” chce w większym stopniu angażować w sprawy Związku ludzi młodych. W tym celu ma powstać Sekcja Młodych, która rozpocząć swoją działalność już w maju, czerwcu.

Przewodniczący KK podkreślił, że wyznacznikiem kursu „Solidarności” będzie Uchwała Programowa Związku na kadencję 2014 – 2018. Ważne, że przeprowadzono „remanent” wcześniej obowiązującej Uchwały. Wnioski mają pomóc w realizacji tej nowej.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę