Spotkanie opłatkowe w Lęborku

Po raz kolejny w dniu 30 grudnia 2014 r. Biuro Terenowe Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Lęborku oraz Zarząd Powiatu PiS w Lęborku zorganizowali wspólne spotkanie opłatkowe, na które zostali zaproszeni obecni, a także byli działacze NSZZ „S” z lat 80. oraz władze i członkowie PiS. Gośćmi szczególnymi spotkania byli: poseł Janusz Śniadek, ks. dziekan Henryk Krenczkowski, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski oraz nowo wybrany starosta powiatu lęborskiego Edmund Głombiewski. Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego dotyczącego narodzin Pana Jezusa i błogosławieństwie ks. dziekana śpiewano kolędy oraz dzieląc się opłatkiem składano sobie wzajemnie życzenia. Spotkanie przebiegało w przyjaznej, miłej atmosferze, frekwencja dopisała, obecnych było ponad 60 osób, co mobilizuje organizatorów do kontynuacji.

Stanisław Jakonis
Kierownik Biura Terenowego w Lęborku

Download PDF
Powrót Drukuj stronę