Spotkanie opłatkowe Komisji Terenowej Członków Indywidualnych

22 stycznia br. w siedzibie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie Komisji Terenowej dla Indywidualnych Członków przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność’’.

Zdjęcia: Sławomir Koźbiał

 

W bardzo miłej noworocznej i rodzinnej atmosferze Komisja Terenowa, licząca 24 członków, spotkała się przy tradycyjnym opłatku noworocznym. Gościem spotkania był ksiądz Stanisław Płatek, wieloletni duszpasterz Komisji Terenowej, który poświęcił opłatki i po modlitwie zachęcił do śpiewania pięknych polskich kolęd. Wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia noworoczne. Prowadzący spotkanie Sławomir Koźbiał, zastępca przewodniczącego, przedstawił zebranym informację o sukcesie, który odniosła „Solidarność”, broniąc jednego z członków Komisji przed sądem w procesie o przywrócenie do pracy. Ze względu na system zmianowy w zakładzie, w którym pracuje ten kolega, nie mógł uczestniczyć w spotkaniu. Życzymy jemu oraz wszystkim koleżankom i kolegom, którzy nie mogli być na spotkaniu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2015 roku.

Podczas spotkania mówiono o istotnych problemach członków w poszczególnych zakładach pracy. Rozmawiano też o sytuacji w kraju. Sukcesem Komisji jest powołanie Józefa Tempskiego do Komisji Krajowej Rolnictwa. Kolega Józef przedstawił strukturę Komisji Krajowej Rolnictwa oraz problemy, przed jakimi stanie NSZZ „Solidarność” w najbliższej kadencji.

Zapraszamy wszystkich, którzy nie mogą zapisać się do organizacji „Solidarności” w swoim zakładzie do wstępowania w szeregi Członków Indywidualnych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę