Spotkanie internowanych w Strzebielinku 17 sierpnia 2014 r.

17 sierpnia 2014 roku ludzie „Solidarności” lat 1980-81 z różnych stron świata spotkają się w Strzebielinku, by przypomnieć młodemu pokoleniu o tym, co działo się w czasie stanu wojennego. Warto ten dzień wpisać w trasę wakacyjnych wędrówek po Pomorzu.

Publikujemy listę osób, które były internowane w Strzebielinku. Jeżeli ktoś chciałby tę listę uzupełnić, prosimy o kontakt z Andrzejem Drzycimskim: a.drzycimski@drzycimski.pl

Uwaga: Z Gdańska, Gdyni i Wejherowa wyjeżdżać będą specjalne autobusy, które zawiozą na uroczystości, będą także przewozić w trakcie przemieszczania się z Gniewina do Strzebielinka i ponownie do Gniewina oraz odwiozą po zakończeniu uroczystości.

Miejsca i godziny odjazdu autobusów:

Gdańsk – godz. 8.00. Samochody będzie można zostawić na parkingu Zarządu Regionu, a autobusy podstawione zostaną pod budynek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Gdynia – godz. 9.00. Autobusy odjeżdżać będą sprzed dworca PKP/PKS.

Wejherowo – godz. 10.00. Autobusy odjeżdżać będą sprzed dworca PKP/PKS.

Nie ma ograniczeń miejsc. Przyjeżdżajcie całymi rodzinami, także z wnukami! Do przyjazdu na zjazd zachęcamy również rodziny zmarłych kolegów. Liczy na wspólne spotkanie. W celu zagwarantowania sprawnego przewozu prosimy jedynie o potwierdzenie swojego udziału wraz z liczbą osób, które będą Wam towarzyszyć. Zalecamy pozostawienie samochodów w Gdańsku, co nie tylko usprawni komunikację, ale też ograniczy ewentualne poszukiwania dawnego obozu.

Kontakt w sprawach komunikacyjnych: Jan Skiba tel.: 515 228 787.

Lista internowanych w Strzebielinku

Przedstawiamy program zjazdu strzebielinkowców

Apel o zbiórkę pieniężną i wsparcie inicjatywy

Duszpasterzowanie, co trwało rok i jedną niedzielę

Komitet Organizacyjny

Strzebielinek we wspomnieniach

 

Jak powiedział nam Andrzej Drzycimski, historyk, dziennikarz, m.in. sygnatariusz deklaracji solidarnościowej środowiska dziennikarskiego skierowanej do MKS w 1980 r. oraz rzecznik prasowy prezydenta Lecha Wałęsy do 1995 r., spotkanie będzie apolityczne, a zostało „wywołane” zainteresowaniem pokolenia wnuków ówczesnych internowanych w tym obozie.

Uroczystości rozpoczną się w niedzielę, 17 sierpnia 2014 r. o godz. 11.30 od mszy świętej w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie. Będzie ją celebrował ks. abp Edmund Piszcz, arcybiskup senior diecezji warmińskiej w 1982 r. Jako wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie prowadził on w 1982 roku rekolekcje dla internowanych. Z tego czasu pochodzi odnaleziony przed kilkoma laty blisko trzymetrowy krzyż wykonany potajemnie w warsztacie, na którym złożyli oni swoje podpisy. Wśród nich jest podpis Lecha Kaczyńskiego, opatrzony wymowną datą Wielka Sobota – 10 kwietnia 1982 r. Na uroczystość został też zaproszony m.in. ks. Jan Wszołek, w latach 80. proboszcz tamtejszej parafii, który organizował pomoc dla internowanych.

– Sierpniowa uroczystość będzie spotkaniem ludzi „Solidarności”. Będzie miało ono charakter koleżeński, wspomnieniowy. W żadnym razie nie będzie miało politycznego kontekstu – zapewnia nas Andrzej Drzycimski.

Tego dnia o godz. 13 odsłonięta zostanie na murze obiektu tablica pamiątkowa. Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Gniewinie kilkunastu internowanych otrzyma Medale Wolności i Solidarności. Tam też promowany będzie „dziennik internowanego” z licznymi fotografiami, wykonanymi potajemnie w 1982 r. Autorem większości zdjęć jest Lech Różański, jeden z internowanych, działacz toruńskiej „Solidarności”. Zdjęcia robione były prymitywnym aparatem Druh i małym enerdowskim Certo.

Przypomnijmy, że Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku funkcjonował od 13 grudnia 1981 r. do 23 grudnia 1982 r. na terenie zakładu karnego. Internowano w nim większość działaczy „S” z Regionów Gdańskiego i Słupskiego, członków Krajówki zatrzymanych w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, od marca 1982 r. także związkowców z Regionów Toruńskiego i Bydgoskiego przewiezionych z Potulic, a od sierpnia 1982 r. – z Regionu Pomorze Zachodnie oraz internowanych przewiezionych z Białołęki. Jednym z pierwszych internowanych w Strzebielinku był Lech Kaczyński. W ośrodku przebywało łącznie 491 osób. Internowani byli w nim także m.in.: Lech Dymarski, Andrzej Gwiazda, Maciej Jankowski, Seweryn Jaworski, Karol Modzelewski, Janusz Onyszkiewicz, Jan Rulewski, Henryk Wujec, Ryszard Błaszczyk, Jacek Merkel, Grzegorz Palka, Józef Patyna, Antoni Tokarczuk, Stanisław Wądołowski, Grażyna Wendt-Przybylska. Po uzyskaniu skierowania do szpitala kilka osób uciekło, m.in. Krzysztof Wyszkowski.

Uciążliwe były 16-osobowe cele, surowa cenzura korespondencji i marna opieka lekarska na miejscu. Opiekę duszpasterską nad internowanymi sprawował ks. Tadeusz Błoński, kapelan Wojska Polskiego z Wrzeszcza.

Obóz internowania w Strzebielinku był jednym z czterdziestu obozów dla działaczy opozycji uznanych za niebezpiecznych przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego.

(asg)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę