Spotkanie Grupy Modlitewnej Duszpasterstwa Ludzi Pracy NSZZ „Solidarność” Archidiecezji Gdańskiej

29 marca 2016 r. w bazylice św. Brygidy w Gdańsku odbyło się spotkanie członków Grupy Modlitewnej Duszpasterstwa Ludzi Pracy NSZZ „Solidarność” z duszpasterzem ks. dr Sławomirem Decowskim.

duszp-03-2016

Tematyka spotkania oscylowała wokół problematyki społecznej i religijnej, osadzone były w kontekście Świąt Wielkanocnych. Duszpasterz zabrał głos w sprawie migrantów i ekspansji islamu, zwracając uwagę na problem laicyzacji krajów europejskich. Poruszył również problem Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia.

Ksiądz przywołał zdanie Papieża Franciszka, który naucza, że „Bóg miłosierny otula nas grzesznych swoją miłością”. Zwrócił uwagę na to, że Bóg jest miłością, a nie miłość jest Bogiem. Bóg jest zarazem sprawiedliwy i miłosierny, choć Bóg nie potępia grzesznika, ale daje mu szansę nawrócenia. Miłosierdzie Boże „wylało się” na świat za sprawą męki, śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Skutkiem grzechu jest cierpienie i śmierć. Bóg wziął na siebie konsekwencje grzechu i przezwyciężył ją, Zmartwychwstając. W przekazaniu wieści o Zmartwychwstaniu Jezusa szczególną rolę odegrały kobiety, którym Bóg zaufał, które dowartościował.

Ks. Sławomir wyjaśnił wyjątkowość faktu Zmartwychwstania Jezusa, podkreślając czym różniło się od wskrzeszenia, które było przywróceniem śmiertelnego życia. Duszpasterz rozważył również dynamiczny aspekt wiecznego życia, które łączy się z Bożą Miłością. Zmartwychwstanie Jezusa jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania. Jego ciało uwielbione jest zapowiedzią naszych uwielbionych ciał. W spotkaniu wziął udział Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Po spotkaniu formacyjnym odbyła się msza św. w Kościele św. Brygidy w intencji członków NSZZ „Solidarność” oraz wspólna modlitwa przy grobie ks. prałata Henryka Jankowskiego.

Zapraszamy w czerwcu wszystkich zainteresowanych członków Solidarności na rekolekcje, które odbędą się w Gdyni Oksywie w Klasztorze Sióstr Służebniczek NMP, o terminie, których poinformujemy w późniejszym czasie.

Ewa Reszczyńska

Download PDF
Powrót Drukuj stronę