Spotkanie gdańskich i sopockich komisji zakładowych

Zapraszamy na spotkanie gdańskich i sopockich komisji zakładowych NSZZ „Solidarność”, 25 września 2013 r.

 Proponowany program obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Informacja z posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego i Komisji Krajowej
  3. Akcja protestacyjna NSZZ „Solidarność”
  4. Wybory w NSZZ „Solidarność” na kadencję 2014 – 2018
  5. Informacje:
  • z zakładów pracy
  • dział programów unijnych
  • szkolenia związkowe

6. Wolne wnioski

Miejsce obrad: sala Akwen w siedzibie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24.

Początek obrad: godz. 10.00

Przypominamy, że w trakcie spotkania będzie dyżur przedstawiciela Okręgowej Inspekcji Pracy.

Podstawa prawna zwolnienia na posiedzenie: Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23.05.1991 r., art. 31 pkt. 3.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę