Spór zbiorowy w największym terminalu kontenerowym w Polsce

Podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego, zawarcie umów o pracę na czas nieokreślony oraz wypłacenie zaległych wynagrodzeń za wykonaną pracę zgodnie z zasadami obowiązującymi w Firmie to główne postulaty pracowników  DCT Gdańsk S.A., w imieniu których Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” rozpoczęła 18 czerwca 2015 roku procedurę wejścia w spór zbiorowy z pracodawcą.

DCT Gdańsk S.A. to największy i najszybciej rozwijający się  terminal kontenerowy w Polsce. Trwa budowa drugiego nabrzeża które podwoi możliwości przeładunkowe oraz zatrudnienie, podpisana została umowa z 6 nowymi klientami – na początku sierpnia serwis oceaniczny aliansu armatorów G6 rozpocznie zawinięcia do DCT.

Pracownicy z zadowoleniem przyjmują ekspansję portu jednak zwracają uwagę, iż w ślad za sukcesami firmy nie idzie jednak polepszenie warunków pracy i płacy pracowników. Wynagrodzenia pracowników DCT Gdańsk S.A. w okresie od czerwca 2007 do czerwca 2014, a więc na przestrzeni 7 lat wzrosły o około 7 proc. W tym czasie ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg danych GUS wzrosły o 19,2 proc.

Zdaniem pracowników uregulowana powinna zostać również sprawa umów na czas określony. W firmie 240 pracowników zatrudnionych jest na podstawie wieloletnich umów o pracę na czas określony. Często są to pracownicy których staż pracy w DCT wynosi 3,4,5 a nawet 8 lat i wciąż zatrudniani są na podstawie kolejnych umów czasowych. Ciągła niepewność wynikająca z tej formy zatrudnienia powoduje u pracowników poczucie braku  bezpieczeństwa zatrudnienia, staje się źródłem długotrwałego stresu, utrudnia stabilizację życiową.

Ostatnim punktem sporu zbiorowego jest wypłata zaległych wynagrodzeń za pracę na sprzęcie na którym należy się wyższe wynagrodzenie.

Kontrola Państwowej Inspekcja Pracy potwierdziła, iż DCT Gdańsk S.A. nie wypłaca wynagrodzeń za pracę na sprzęcie na którym należy się wyższe wynagrodzenie.

W dniu 26 czerwca br. pracodawca zwolnił z pracy trzy osoby: dwóch członków Komisji Zakładowej oraz pracownika, który zwrócił się do PIP o kontrolę ws niewypłacania wynagrodzeń.

W przypadku nie uwzględnienia postulatów związkowcy z DCT Gdańsk S.A. nie wykluczają podjęcie akcji strajkowej w trakcie trwania sporu zbiorowego.

Zobacz film nt. sytuacji w DCT

Download PDF
Powrót Drukuj stronę