Spór zbiorowy w DCT: pikieta w najbliższy piątek

W piątek 20 października br. od godziny 13, przez godzinę, wejście do biurowca DCT będą pikietowali pracownicy tego terminala, wsparci przez marynarzy i dokerów z innych portów Trójmiasta. Główne postulaty to respektowanie pakietu gwarancji pracowniczych zapisanych ZUZP i czytelne i realne zasady premiowania za efekty pracy. 

Gdy po żmudnych, trwających ponad rok negocjacjach, związkowcy i zarząd DCT Gdańsk doszli do porozumienia i podpisali w kwietniu ub.r.  układ zbiorowy pracy wydawało się, że wzajemne relacje pracowników i zarządu terminala będą układały się co najmniej poprawnie. Jednak nowy zarząd postanowił jednostronnie, bez uzgodnienia z organizacją związkową, o likwidacji jednego z  elementów motywacyjnych, czyli współczynnika korygującego w systemie premiowym.

Przypomnijmy, że zawarty w ramach UZP pakiet gwarancji pracowniczych obowiązuje przez trzy lata. Oprócz wynegocjowanych podwyżek uległ też modyfikacji system premiowy.  Przewidziany został tez dodatek za pracę w dniach świątecznych.Czym jest ów współczynnik korygujący? Jest to wprowadzony od września ub.r. w DCT dodatek procentowy za przeładowanie kontenerów na zmianie ponad ustalone minimum. Ma on wpływ na wysokość otrzymywanego przez pracownika świadczenia.

- Cały czas mamy poczucie, że zarząd chce nas ograć. To przypomina „pójście po bandzie”. Oczekiwaliśmy, że podpisanie układu zakończy etap negocjacji i był wówczas pewien rodzaj satysfakcji. Od lipca tego roku zarząd jednostronnie zlikwidował współczynnik korygujący bez uzgodnienia z organizacją związkową. Takie działanie spowoduje nawet utratę premii. Wiemy, że zarząd ma ostatnio dobre relacje z rządem, terminal odwiedzają prominentni ministrowie, ale my oczekujemy nie akcji promocyjnych, a respektowania naszych praw i spełnienia postulatów – mówi Adam Piotrowski, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w DCT Gdańsk SA.

W związku z tym KZ NSZZ „Solidarność” w DCT na piątek od godz. 13 do godz. 14 zaplanowana jest akcja – pikieta terminalu.

Nim doszło do podpisania układu w DCT Gdańsk związkowcy upominali się o swoje prawa w licznych pikietach. Także przy wsparciu związkowców z Sekcji Dokerów Światowej Federacji Transportowców – ITF i niemieckiego Ver.di. Pikietowano też w Londynie, Frankfurcie i Luksemburgu.

Czym jest układ zbiorowy pracy i jakie ma znaczenie? Jest to rodzaj prawa wewnątrzzakładowego. Jest zawierany przez reprezentację pracowników i pracodawcę. W sposób kompleksowy określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę