Śp. Jadwiga Błażek

31 stycznia zmarła Jadwiga Błażek, wieloletnia pracownica Stoczni Północnej. Z NSZZ „Solidarność” związana od początków powstania Związku.

Nie ma takich słów, które oddałyby żal jaki czujemy po stracie bliskich i takich, które mogłyby nas w takiej chwili pocieszyć, łączymy się w tym ogromnym smutku, oraz wiarą iż zamknęły się za nią bramy na ziemi, by mogły otworzyć się przed nią bramy niebios, gdzie nie istnieje pośpiech, ból ani smutek…

sp_jadwoga_blazek
31 stycznia 2014 roku Pan powołał do wieczności wieloletnią pracownicę Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte, naszą serdeczną Przyjaciółkę z Koła Emerytów i Rencistów NSZZ ,, Solidarność” Stoczni Remontowa Shipbuilding SA, śp. Jadwigę Błażek, lat 70, Kochającą żonę, matkę o gołębim sercu, społecznika, głęboko oddaną idei Sierpnia 1980 r.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 5 lutego 2014 r. o godz. 12:00 w kościele św Jadwigi Śląskiej przy ul. Ks. M. Góreckiego 18 w Gdańsku Nowym Porcie. W ostatnią wspólną drogę wyruszymy tego samego dnia o godz. 14:30  z kaplicy na cmentarzu Łostowickim.

Pogrążeni w smutku i głębokim żalu przewodniczący wraz z Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” oraz koleżanki i koledzy ze Stoczni Remontowa Shipbuilding SA

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę