Solidarnościowo-samorządowa wigilia gdyńskiej oświaty

Wyjątkowy wymiar miała tegoroczna Wigilia gdyńskiej solidarnościowej oświaty. Zorganizowała ją oświatowa Komisja Międzyzakładowa NSZZ „S”, a gospodarzami byli: drugie co do wielkości w Gdyni oświatowe koło NSZZ „S” w Zespole Szkół nr 14 im. Franciszki Cegielskiej, którym kieruje Marzena Korzeniewska oraz dyrektor szkoły Krzysztof Jankowski, nota bene też członek Związku.

Tym razem Wigilia przypadła u progu nowej odsłony samorządu terytorialnego w kolejnej kadencji. Była to więc okazja nie tylko do złożenia sobie wzajemnych solidarnych życzeń świątecznych i noworocznych ale i to wspólnego poznania się z nowym rozdaniem w zarządzie tego portowego, ambitnego miasta. I nie chodzi tu oczywiście o wigilijnego gościa Wojciecha Szczurka, który wybory prezydenckie ponownie wygrał w cuglach, zyskując 79 proc. głosów, ale o nowego wiceprezydenta Bartosza Bartoszewicza, który będzie teraz odpowiadał za sprawy społeczne, w tym gdyńską edukację. Zastąpił on Ewę Łowkiel, która w wyborach nie startowała, a nim została wiceprezydent Gdyni, była liderką oświatowej „Solidarności” w tym mieście i współpracowniczką Franciszki Cegielskiej.

- Za nami wybory samorządowe. Nasza „Samorządność” ma ponownie silny wyborczy mandat. Przed nami nowy czas. Ciągle przyświeca nam ta sama filozofia wspólnego budowania i pamięć ideowa, sięgająca naszych korzeni, które są w Komitetach Obywatelskich „Solidarności”, która rodzi się z wierności zasadom i z wiary – powiedział Wojciech Szczurek.

Wiceprezydent Bartoszewicz zaś w kuluarach zapewniał nas, że będzie otwarty na dialog, że oczekuje też propozycji i czeka na ocenę własnych projektów. Jakie to będą projekty – z czasem się okaże. Po wigilii w Zespole Szkół nr 14 w Gdynia, w którym naukę pobiera ponad 1,2 tys uczniów, Bartoszewicza czeka spotkanie z dyrektorami szkół. Po nich przyjdzie czas na negocjacje z partnerami społecznymi.

Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” nawiązał w życzeniach do wartości dialogu i do wtorkowego protestu oświatowej „S” w Warszawie.

Znów rządzący próbują majstrować przy oświacie – przestrzegł Dośla. Jednocześnie lider „S” nawiązał do źródeł samorządności, jakimi są startujące pod szyldem Związku komitety obywatelskie w pierwszych wyborach w 1990 r.

Krzysztof Dośla życzył też nauczycielom, by ich uczniowie mieli możliość rozijania się w kraju i nie musili szukać szan dla siebie za granicą.

Życzenia związkowcom złożył też osobiście poseł PiS Janusz Śniadek, lider Związku w latch 2002-10, który wskazał na konieczne upominanie się o etos zawodu nauczyciela oraz życzył też Gdyni, by pozostała swoistą „oazą spokoju” w politycznym zamęcie, wywołanym m.in. chaosem w wyborach z 16 listopada.

Ten wątek pojawił się też w wystąpieniu ks. prałata dr Sławomira Decowskiego, diecezjalnego duszpasterza ludzi pracy, który mówił też o relacjach Boga do człowieka, we wspólczesnym kontekście pochylając się jednocześnie w swoim słowie nad fenomenem solidarności i poczucia wspólnoty.

Uroczystość prowadziła przewodnicząca NSZZ „S” gdyńskiej oświaty Zdzisława Hacia.

Wigilia znalazła też swoją artystyczną oprawę. Jasełka w muzycznej oprawie z zaangażowanym udziałem uczniów klasy IV przygotował ks. Tomasz Szala z pobliskiej parafii p.w. św. Trójcy, akompaniujący dzieciom na gitarze,

W wigilijnym wieczorze KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni uczestniczyło około dwustu osób.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę