„Solidarność” zawiesiła udział w zespole trójstronnym służby zdrowia

NSZZ „Solidarność” zawiesza swój udział w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia. Przyczyną jest „nierespektowanie przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zasad dialogu społecznego i podejmowania kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” 4 lipca 2017 roku.

W dokumencie „S” w służbie zdrowia ustosunkowuje się do przyjęcia przez parlament ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. „Długo oczekiwana regulacja płacowa w systemie ochrony zdrowia zapisana ww. ustawie nie zyskała poparcia naszego Związku, w związku z pominięciem w niniejszym zapisie części pracowników podmiotów leczniczych (salowe, sanitariusze itp)” – czytamy w komunikacie

Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia wskazuje, że zgłaszane przez „Solidarność” poprawki zostały pominięte zarówno przez posłów, jak i senatorów. Stanowi to sprzeczność z deklaracjami wyborczymi PiS, które w narracji wyborczej wielokrotnie podkreślało konieczność wyrównywania różnic społecznych poprzez podnoszenie płac.

oswiadczenie_sluzba_zdrowia

„Wobec nierespektowania przez ministra zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowania kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych, Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia Uchwałą nr5/2017 postanawia zawiesić swój udział w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia” – informuje Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Konstanty Radziwiłł stanowisko ministra zdrowia w rządzie Beaty Szydło sprawuje z nominacji Polski Razem Jarosława Gowina.

Źródło: Tysol.pl

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę