Po blisko stu dniach głodówki jest porozumienie w „Solino”

Powołanie zespołu pracującego nad strategią i rozwojem kopalni, wypracowanie nowego zbiorowego układu pracy oraz zamrożenie zasad wynagradzania do końca roku – to warunki porozumienia zawartego 23 stycznia br. pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem IKS „Solino” S.A.

W piątek – po 95 dniach protestu głodowego! – po rozmowach prezesa zarządu kopalń solid ze związkowcami, przy udziale przedstawicieli właściciela „Solino” PKN Orlen i Ministerstwa Skarbu Państwa osiągnięto porozumienie w sprawie zakończenia protestu oraz zasad wynagradzania i powołania zespołu ds. gospodarczych.

„Strony porozumienia ustaliły, że zostanie powołany zespół, którego przedmiotem pracy będzie strategia oraz dalszy rozwój Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A. W skład zespołu oprócz przedstawicieli Solino i PKN ORLEN, wejdą także przedstawiciele związków zawodowych” – czytamy w oficjalnym komunikacie Solino.

Protest głodowy związkowców z Kopalni Soli „Solino” w Inowrocławiu trwał od października. Głodujący mieli poparcie prawie całej załogi.

W geście solidarności z 6 głodującymi 13 listopada w mieście odbyła się manifestacja ok. stu pracowników kopalni „Solino”, kopalni soli „Kłodawa” i kopalni węgla kamiennego „Halemba”.

Wyrazy poparcia, szacunku i solidarności z protestującymi związkowcami wyraził także 7 listopada Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W przyjętym stanowisku ZRG wyraża oburzenie „szykanami wobec pracowników walczących o swoje prawa, które doprowadziły do tak skrajnej formy protestu zdesperowanych związkowców”. „Fakt, że dochodzi do tego w firmie o takiej renomie, której właścicielem jest Skarb Państwa pokazuje dobitnie, na czym ma polegać dialog w rozumieniu naszych władz” – czytamy w stanowisku ZRG NSZZ „S”.

Związkowcy żądają odwołania zarządu Solino S.A., zaprzestania zastraszania, przywrócenia do pracy zwolnionego pracownika oraz przywrócenia i przestrzegania zakładowego układu zbiorowego pracy i pakietu socjalnego oraz powołania niezależnej od PKN Orlen (właściciel Solino) rządowej komisji do oceny sprawności stanu układu logistycznego magazynów ropy i paliw. Nie chcą rozmawiać z obecnym zarządem kopalni. Chcą, by zarówno o problemach pracowniczych, jak i bezpieczeństwie energetycznym – którego elementem są zbiorniki paliwa „Solino” – były omawiane z przedstawicielami rządu. Zapowiadają, że będą protestować do skutku.

Przypomnijmy, że w maju br. zarząd spółki z Inowrocławia, od niedawna należącej do Grupy Orlen, wypowiedział układ zbiorowy pracy i zaproponował niekorzystne dla górników warunki. Pracownicy firmy otrzymali do podpisania porozumienia zmieniające warunki pracy i płacy. Odrzucenie propozycji pracodawcy będzie równoznaczne z utratą pracy. Do strajku głodowego 21 października przystąpiło 8 związkowców z „Solidarności” i innych organizacji związkowych działających w firmie. Żądają m.in. odwołania zarządu Solino S.A., zaprzestania zastraszania, przywrócenia do pracy zwolnionego pracownika oraz przywrócenia i przestrzegania zakładowego układu zbiorowego pracy i pakietu socjalnego. Jak na razie negocjacje z Ministerstwem Gospodarki, PKN Orlen i wojewodą kujawsko-pomorską nie przyniosły rezultatów.

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie protestujących związkowców z Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino”

Gdańsk, dnia 03.11.2014 r.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża swoje poparcie dla protestujących związkowców z Kopalni Soli „Solino” będącej od niedawna w Grupie Orlen. Jesteśmy oburzeni szykanami wobec pracowników walczących o swoje prawa, które doprowadziły do tak skrajnej formy protestu zdesperowanych związkowców, jaką jest „głodówka”.

Fakt, że dochodzi do tego w firmie o takiej renomie, której właścicielem jest Skarb Państwa pokazuje dobitnie, na czym ma polegać dialog w rozumieniu naszych władz.

Domagamy się zarówno od władz firmy, jak i przedstawicieli Skarbu Państwa skutecznej interwencji, której celem musi być powrót do rzeczywistego dialogu o postulatach pracowniczych.

Przesyłamy Wam wyrazy szacunku i solidarności.

W imieniu Zarządu Regionu:

Krzysztof Dośla
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

fot. Dział Informacji KK

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę