„Solidarność” w Orszaku Trzech Króli

Kilkanaście tysięcy osób uczestniczyło 6 stycznia w Orszaku Trzech Króli w Gdańsku, który przeszedł spod Bazyliki Mariackiej pod Złotą Bramę na Długim Targu. Tam monarchowie i gdańszczanie oddali hołd Dzieciątku Jezus. Liczny i barwny pochód w święto Objawienia Pańskiego, popularnie zwane świętem Trzech Króli, od kilku lat staje się nową tradycją w całej Polsce. W tym roku orszaki zorganizowano w czterystu miejscowościach! To świadectwo wiary, ale także dowód na rosnącą społeczną aktywność Polaków.

Zdjęcia: Paweł Glanert

 

Nawiązał do tego przewodniczący NSZZ „Solidarność” uczestniczący w gdańskim Orszaku Trzech Króli. Piotr Duda zaznaczył, że 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy, w którym można świętować razem całymi rodzinami, dzięki tym wszystkim, którzy swoimi podpisami przed laty wsparli inicjatywę obywatelską w tej sprawie.

Przypomnijmy, że w powojennej Polsce święto Objawienia Pańskiego było dniem wolnym od pracy tylko do 1961 roku. Dopiero we wrześniu 2010 r. rozpoczęto prace legislacyjne nad ponownym przywróceniem dnia wolnego 6 stycznia. Inicjatywę obywatelską w tej sprawie podjął wspólnie z NSZZ „Solidarność” Jerzy Kropiwnicki, były polityk AWS i prezydent Łodzi. Dzięki jego zaangażowaniu już w 2011 roku święto Trzech Króli ponownie było dniem wolnym od pracy.

Jakie jest pochodzenie i znaczenie święta Epifanii?

Pokłon mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza, symbolizuje pokłon świata i wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. Trzej mędrcy, określani też jako królowie, być może byli astrologami, którzy ujrzeli zjawisko na niebie koniunkcję planet lub kometę – znak narodzin króla. Dotychczas jest tajemnicą, czym de facto była Gwiazda Betlejemska oraz w jaki sposób stała się ona znakiem, który wyprawił ich w niebezpieczną podróż do Judei i jej stolicy Jerozolimy.

Herod Wielki, władający tą krainą z nadania Rzymu, podejmując gości dowiedział się o celu podróży. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Odnaleźli tam Dziecię Jezus i ofiarowują dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą.

Uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół święci od III wieku. Tego też dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. oddzielnie od Bożego Narodzenia.

fot. P. Glanert

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę