„Solidarność” w Auchan żąda godnych warunków pracy

Zanosi się na spór zbiorowy w jednej z zagranicznych sieci handlowych obecnych od 23 lat w Polsce. W środę 23 stycznia br. rano w Auchan w podwarszawskich Łomiankach siedmiu związkowców z NSZZ „Solidarność” w geście protestu przeprowadziło kilkugodzinną „spontaniczną akcję protestacyjną”.

Wśród nich był znany z bezkompromisowej walki o ograniczenie handlu w niedzielę Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Związek po fiasku rozmów zapowiada wejście w spór zbiorowy z zarządem Auchan Polska sp. z o.o.

 – Mamy dość łamania naszych praw – mówi Dariusz Paczuski, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Auchan Polska Sp. z o.o. po fiasku spotkania związkowców z przedstawicielami pracodawcy

Związkowcy przebywali kilka godzin w jednym z pomieszczeń biurowych na terenie hipermarketu w Łomiankach.

– Pomimo pisemnej informacji na temat uczestnictwa przewodniczącego Bujary jako przedstawiciela organizacji związkowej, nie został on wpuszczony na spotkanie. Wówczas zdecydowaliśmy o rozpoczęciu akcji protestacyjnej – poinformował Paczuski.

W proteście uczestniczy 7 osób, członkowie KZ NSZZ „Solidarności” z Auchan oraz przewodniczący sekretariatu Alfred Bujara.

W ocenie związkowców w sklepach sieci Auchan od wielu miesięcy łamane są podstawowe zasady dialogu społecznego i są odnotowywane przypadki dyskryminowania pracowników ze względu na przynależność związkową.

– Pracodawca nie chce rozmawiać na temat płac, które są u nas niższe niż w marketach innych sieci, ani o zbyt małej liczbie pracowników w sklepach, co powoduje duże przeciążenie pracą. Zamiast rozmawiać o problemach Auchan woli pozorować dialog z pracownikami – wskazuje Paczuski i argumentując, dlaczego związkowcy planują wejść z zarządem francuskiego operatora w spór zbiorowy.

Związkowcy przedstawili listę sześciu postulatów. Domagają się spotkania z osobą decyzyjną z zarządu Auchan Polska z siedzibą w Piasecznie, konstruktywnego dialogu, realnego wzrostu płac dla wszystkich pracowników, wzrostu zatrudnienia „ze względu na bardzo duże przeciążenie pracą”, pełnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także „zaprzestania dyskryminacji za przynależność do związku zawodowego oraz utrudniania działalności związkowej”.

Auchan jest siecią hipermarketów powstałą we Francji, a siedziba koncernu mieści się w Croix. Prowadzi działalność w  Europie i w Azji. Pierwszy hipermarket Auchan w Polsce został otwarty w maju 1996 roku w Piasecznie pod Warszawą, a w roku 1997 w Gdańsku.  

ASG

Uczestnicy prostestu przedstawili listę postulatów. Domagają się:

  1. Spotkania z członkiem zarządu Auchan Polska Sp. z o.o. – osobą decyzyjną.
  2. Konstruktywnego dialogu.
  3. Realnego wzrostu płac dla wszystkich pracowników.
  4. Wzrostu zatrudnienia ze względu na bardzo duże przeciążenie pracą.
  5. Pełnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  6. Zaprzestania dyskryminacji za przynależność do związku zawodowego, oraz utrudniania działalności związkowej.

 KOMUNIKAT KZ NSZZ „Solidarność” działającej w Auchan Polska Sp. z o.o.

W dniu 23.01.2019 r. przedstawiciele Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” wraz z przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Banku Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfredem Bujarą przybyli na spotkanie pracodawcy ze związkami zawodowymi.

Tematem spotkania miał być dialog społeczny w firmie na poziomie centralnym. Pomimo pisemnej informacji na temat uczestnictwa przewodniczącego Bujary jako przedstawiciela organizacji związkowej, nie został on wpuszczony na spotkanie. Pozostali przedstawiciele naszego związku solidarnie odmówili udziału w spotkaniu. Mamy prawo decydować, kto będzie reprezentował związek wobec pracodawcy, mamy prawo decydować, kto weźmie udział w rozmowach ze strony NSZZ „Solidarność”, mamy prawo podejmować decyzję czy podczas spotkania potrzebujemy wsparcia prawnego lub eksperckiego.

Nie możemy zrzec się tych praw, nie możemy przejść obojętnie wobec próby nazwania bezowocnych spotkań dialogiem społecznym. Pracownicy zasługują na godne reprezentowanie ich spraw i problemów, pogarszających się warunków pracy, oraz odbiegających w stosunku do konkurencji warunków płacowych. Deptane prawa pracownicze – prawa związkowe, w tym konstytucyjne prawo do zrzeszania się w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy, prawo do bycia członkiem związku nie może powodować, że jesteśmy zastraszani, dyskryminowani, czy uświadamiani jak niekorzystna jest to dla nas decyzję. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z pokorą podchodzą to zaszczytu reprezentowania pracowników, lecz 23.01.2019 r. postanowili, że sytuacja ta musi ulec zmianie. Koniec z zastraszaniem pracowników i członków związku, koniec z pracą ponad siłę.

Nasze przybycie na spotkanie z pracodawcą przekształciło się w czynny protest, który prowadzony jest na zapleczu sklepu Auchan Łomianki, ul Brukowa 25. W związku z powyższym żądamy:

Spotkania z członkiem zarządu Auchan Polska Sp. z o.o. –osobą decyzyjną.

Konstruktywnego dialogu.

Realnego wzrostu płac dla wszystkich pracowników.

Wzrostu zatrudnienia ze względu na bardzo duże przeciążenie pracą.

Pełnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaprzestania dyskryminacji za przynależność do związku zawodowego, oraz utrudniania działalności związkowej.

Warszawa, 23.01.2019 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę