„Solidarność” sprzeciwia się zwolnieniom dokerów

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji Zarządu DCT Gdańsk SA, który wypowiedział umowę o pracę trzem dokerom.

26 czerwca pracę straciło trzech portowców: dwaj członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w DCT Gdańsk SA oraz pracownik, który zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę w sprawie niewypłacenia wynagrodzeń za pracę na sprzęcie, za używanie którego należy się wyższa zapłata. Krajowa Sekcja Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę na to, że zwalnianie pracowników z powodu działalności związkowej jest sprzeczne z polskim prawem i ratyfikowanymi przez Polskę podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

W wydanym 3 lipca stanowisku w sprawie DCT Gdańsk SA Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” podkreśla szykany, z jakimi spotykali się zrzeszeni w „Solidarności” portowcy. – Wokół nowej organizacji związkowej w DCT próbowano wytworzyć atmosferę braku zaufania i podejrzliwości. W firmie 240 pracowników jest zatrudnionych na podstawie wieloletnich umów o pracę na czas określony. Często są to pracownicy, których staż pracy w DCT wynosi 3, 4, 5 a nawet 8 lat i wciąż zatrudniani są na podstawie kolejnych umów czasowych. Dokerzy informowali nas, że żyją w ciągłej niepewności, co powoduje u nich poczucie braku bezpieczeństwa zatrudnienia, staje się źródłem długotrwałego stresu i utrudnia stabilizację życiową. Pracownicy pragnący zachować anonimowość poinformowali nas, że byli „przesłuchiwani” bez obecności przedstawiciela związku zawodowego. W czasie takich rozmów zachęcano pracowników do składania fałszywych oskarżeń i pisemnych oświadczeń podważających dobre imię kolegów z pracy. Organizacja związkowa zwróciła się do zarządu firmy z wnioskiem o zawarcie układu zbiorowego pracy regulującego między innymi podstawowe prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy. Zdaniem dokerów zarząd przeciągał negocjacje (…). Ostatnio młodzi portowcy wystąpili formalnie do firmy o podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego, wypłatę zaległego wynagrodzenia za pracę na wyżej opłacanym sprzęcie oraz o zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony z pracownikami, których staż pracy wynosi co najmniej 2 lata. Wkrótce zarząd zwolnił z pracy 3 dokerów, którzy upomnieli się o podstawowe prawa dla wszystkich pracowników zatrudnionych w DCT – piszą przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” Andrzej Kościk i sekretarz Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” Magdalena Karp.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę