„Solidarność” przeciw łączeniu szpitali w Pucku i Wejherowie

Negatywną opinię ws. połączenia Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie ze Szpitalem Puckim przyjęło 10 czerwca Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W dokumencie skierowanym do starosty powiatu puckiego związkowcy argumentują, że plan nie gwarantuje zapewnienia jakości usług medycznych na dotychczasowym poziomie. Nie zawiera także informacji o kosztach całej, nomen omen, operacji oraz jej wpływu na sytuację pracowników łączonych szpitali. Prezydium ZRG NSZZ „S” obawia się, że konsolidacja negatywnie wpłynie na trwałość zatrudnienia, warunki pracy i wynagrodzenia w placówkach w Pucku i Wejherowie.

Opinia dotycząca projektu uchwały Rady Powiatu Puckiego w sprawie połączenia Spółek Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. oraz Szpitala Puckiego Sp. z o.o. wydana przez Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Przekazany projekt uchwały Rady Powiatu Puckiego w sprawie połączenia Spółek Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. oraz Szpitala Puckiego Sp. z o.o. załączony do pisma Pana Jarosława Białk, Starosty Powiatu Puckiego z dnia 21.05.2015r. nr OR.030.9.2015, Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”  opiniuje  negatywnie.

Uzasadnienie

W projekcie uchwały oraz w uzasadnieniu nie przedstawiono żadnych informacji dot. rozwiązania spraw pracowniczych i dalszego losu pracowników obu Szpitali poza określeniem na jakich zasadach zostaną przejęci do podmiotu przejmującego – co wynika z obowiązujących norm prawnych, w tym zakresie. Priorytetem naszej działalności związkowej jest ochrona trwałości zatrudnienia warunków pracy i wynagrodzeń. Podkreślamy, że w przedstawionym  projekcie uchwały nie ma  gwarancji w tym zakresie dla osób na dzień dzisiejszy pracujących w obu łączonych szpitalach. W uzasadnieniu uchwały są przedstawione cele i korzyści połączenia w/w szpitali, nie ma natomiast informacji, co do kosztów połączenia, a także nie przedstawiono, jaki będzie to miało wpływ na sytuacje pracowników obu szpitali.

Ponadto w uchwale nie zawarto gwarancji zapewnienia usług medycznych co najmniej na tym samym poziomie.

Jednocześnie informujemy, że w jednostkach już połączonych na podobnych zasadach (zarówno w Gdyni jak i w Gdańsku) w dużej mierze pogorszyły się warunki pracy i płacy pracownikom tam pracującym. Problemy związane z połączeniem, niosą się wielkim negatywnym echem pomimo znacznego upływu czasu (np. spółki w Gdańsku ponad 10 miesięcy). Problemy te objawiają się ogólną destabilizacją warunków pracy, zatrudnienia, zwiększonym spiętrzeniem problemów organizacyjnych. Powstał ogólny nieład, negatywnie wpływający na sytuację pracowników, a w efekcie zdaniem opiniującego na realizację statutowych zadań połączonych Spółek. Jesteśmy przekonani, że w zakresie połączenia Spółek Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. oraz Szpitala Puckiego Sp. z o.o. problemy będą podobne, na które nie są przygotowani zarówno kadra kierownicza, jak i poszczególni pracownicy. Taka sytuacja negatywnie wpłynie na trwałość zatrudnienia, warunki pracy i wynagrodzenia pracowników pracujących w obu spółkach. Argumenty powyższe uzasadniają  naszą negatywną opinię na temat idei łączenia szpitali.

 

Bogdan Olszewski

sekretarz Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Gdańsk, 10.06.2015 r.

 

Zobacz także:

Protest pracowników szpitala w Pucku

Pikieta służby zdrowia przed Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku

„Nie” dla konsolidacji bez gwarancji dla pracowników

Download PDF
Powrót Drukuj stronę