„Solidarność” przeciw drugiemu pakietowi klimatycznemu

NSZZ „Solidarność” podczas dzisiejszego posiedzenia Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych głosowała przeciw wspólnej uchwale popierającej wyższe cele redukcji emisji CO2 proponowane przez Komisję Europejską. Podobnie zachowały się pozostałe polskie centrale: Forum ZZ i OPZZ oraz austriackie związki zawodowe. Pozostałe organizacje, w tym szczególnie skandynawskie związki zawodowe głosowały za. Niemcy się wstrzymały.

- Nie mogliśmy zablokować ani zawetować tej decyzji, ale nasz przedstawiciel głosował przeciw i zażądał wpisania tego do protokołu – powiedział Piotr Duda, szef „Solidarności” –  To przykład dla pani premier jak powinna się zachować na nadchodzącym szczycie unijnym – dodał.

Zdaniem Związku proponowane przez KE ograniczenie doprowadzi do zmniejszenia konkurencyjności europejskiej i polskiej gospodarki, gdyż emisje z krajów UE, to tylko 14 proc. światowej emisji CO2. Nałożenie 40 proc. redukcji, choć technicznie możliwe, będzie się wiązać z gigantycznymi kosztami, co z kolei spowoduje wzrost cen i kosztów wytwarzania energii, co musi doprowadzić do spadku liczby miejsc pracy i zmniejszenia konkurencyjności.

- Wiele firm wyprowadzi produkcję tam, gdzie tych ograniczeń nie ma, a ponieważ będą chcieli ciąć koszty, to prawdopodobnie będą jeszcze bardziej truć, niż trują w Europie – uważają związkowcy. Coś co ma zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych na świecie, w konsekwencji ją zwiększy. To jakaś totalna schizofrenia i przeciw takim rozwiązaniom „Solidarność” będzie protestować – dodają.

Nowa polityka energetyczno-klimatyczna Unii zakłada nowy cel redukcji emisji CO2 w wysokości 40 proc. do 2030 r. (względem 1990 r.). Obowiązujący obecnie cel redukcji, to 20 proc. do 2020 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę