„Solidarność”: podatek handlowy do poprawki

Obradujące w Warszawie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zarekomendowało prowadzenie dalszych prac nad projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt przedstawiony w obecnej wersji nie uzyskał pozytywnej opinii Związku.

„Solidarność” gorąco popiera eliminowanie nierównych obciążeń podatkowych, które w większym stopniu dotykają małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym  oraz przeciwdziałanie ekspansji zagranicznych sieci handlowych kosztem rodzimego handlu detalicznego. Jednak w ocenie Związku  obecny projekt nie odzwierciedla tych celów.

Prezydium Komisji Krajowej proponuje odstąpienie od wyższego opodatkowania sprzedaży w soboty i niedziele. Zastosowanie w tym wypadku jedynie kryterium uzyskania większych wpływów nie jest do zaakceptowania. Opodatkowanie sprzedaży w weekendy wyższą stawką w praktyce spowodować może przede wszystkim przekroczenie przez polskie firmy handlowe sprzedaży rzędu 1,5 mln złotych. Ze względu na słabą rentowność wynoszącą od 0 do 1,5 proc. nie byłyby one w stanie ze względów ekonomicznych zapłacić podatku.

Jednocześnie „Solidarność” zwraca uwagę, że od lat dąży do wprowadzenia całkowitego zakazu handlu w niedziele i święta. 

Proponowane zapisy ustawy najbardziej dotkną polskie duże i średnie podmioty handlowe, w tym spółdzielnie spożywców, które ze względu na obroty miesięczne powyżej 1,5 mln złotych kwalifikują się do zapłacenia dodatkowego podatku, którego nie będą w stanie udźwignąć. Również  sieci działające na zasadzie franczyzy zostaną dotknięte dużą skalą podatku poprzez wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności podatkowej.

Związek proponuje również rozważenie propozycji wprowadzenia progresywnego podatku obrotowego od sprzedaży.

Zobacz całą opinię Prezydium Komisji Krajowej

Źródło: Dział Informacji KK

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę