„Solidarność” to obrona praw pracowniczych, ale też serce i czas dla drugiego człowieka

Posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ ”S” 4 czerwca było ostatnim w tej kadencji Związku. Z tej okazji wszyscy członkowie władz gdańskiej „S” otrzymali z rąk szefa ZRG Krzysztofa Dośli podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz Związku w ostatnich 4 latach. – „S” to nie tylko pomoc, obrona godności, praw i interesów naszych członków. To także serce i czas, to ofiarność dla drugiego człowieka, to żmudna praca związkowa – podkreślił szef ZRG. Z kolei za sprawne kierowanie pracami regionalnej „S” oraz pomoc dla członków Związku podziękowała Krzysztofi Dośli Zdzisława Hacia z oświatowej „S” w Gdyni. Członkowie ZRG przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu w kończącej się kadencji oraz sprawozdanie finansowe ZRG za ub.r.

Członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego przyjęli także uchwały popierające wnioski Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „S” o przyznaniu tytułu Zasłużonych dla NSZZ „Solidarność” członkom małopolskiej „S” Wojciechowi Grzeszkowi, Jackowi Smagowiczowi, Zdzisławowi Szczurowi, Andrzejowi Szkaradkowi i Stanisławie Wodyńskiej. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”.

 

Zdjęcia: Adam Chmielecki

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę