„Solidarność” niezmiennie zwraca uwagę na konieczność systemowego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w Polsce

W związku z dramatyczną sytuacją w służbie zdrowia i protestem głodowym lekarzy rezydentów oraz akcjami środowiska medycznego solidaryzującego się z ich postulatami, NSZZ „Solidarność” niezmiennie i po raz kolejny zwraca uwagę na konieczność systemowego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w Polsce, tak by zapewnić powszechny dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej.

Związek podkreśla również, że fundamentem budowy sprawnego i przejrzystego systemu ochrony zdrowia  musi być kontrola wydatkowania środków.

NSZZ „Solidarność” podtrzymuje stanowisko, że pilnej nowelizacji wymaga ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących tak zawody medyczne jak również zawody niemedyczne. Zmiana ustawy musi objąć wszystkie grupy zawodowe w systemie ochrony zdrowia i musi zapewnić sprawiedliwy wzrost wynagrodzeń. Tylko taka nowelizacja, przy respektowaniu zasad dialogu społecznego pomiędzy stroną rządową i stroną społeczną Rady Dialogu Społecznego, pozwoli zachować pokój społeczny wśród pracowników tego sektora.

Związek apeluje o podnoszenie wynagrodzeń w sposób solidarny. W związku z tym po raz kolejny postulujemy podniesienie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o co najmniej 11,2%. Takiej treści związkowe stanowisko 13 października br. podpisali Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” i  Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Nie jest więc prawdą, twierdzenie części komentatorów, iż związek nie zajął stanowiska wobec protestu lekarzy rezydentów.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę