„Solidarność” na Europejskiej Konferencji Młodych

Około stu młodych działaczy związkowych z całej Europy wzięło udział w Europejskiej Konferencji Młodych, która odbyła się w dniach 1-2 lipca w Berlinie. Wśród nich był reprezentant „Solidarności”.

Konferencja miała na celu wypracowanie rekomendacji i postulatów młodych ludzi w obszarze rynku pracy. Głównym tematem zorganizowanego przez niemiecki związek zawodowy DGB i Fundację Friedricha Eberta spotkania była ocena europejskich strategii na rzecz zatrudnienia.

W obradach uczestniczył Mateusz Szymański, Pełnomocnik ds. Młodych z ramienia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i członek Regionalnej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”. Reprezentant naszego związku wziął udział w warsztacie „Praca Przyszłości”, podczas którego przedstawił trudną sytuację osób młodych na polskim rynku pracy oraz wynikające z niej zagrożenia w przyszłości.

Źródło: solidarnosc.org.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę