„Solidarność” na 2015 rok. Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”

Zadania, które sobie stawiamy, są wielotorowe. A więc te, które mają być realizowane na bieżąco oraz te, które mają przynieść rezultaty w perspektywie określonego czasu. Podstawowym działaniem była i jest pomoc organizacjom związkowym dotycząca działalności bieżącej, ale też w organizowaniu pracowników oraz przeciwdziałaniu różnym patologiom, z którymi mamy do czynienia. Reagujemy na tę patologię choćby poprzez współpracę z Państwową Inspekcją Pracy. Staramy się rozwijać dialog z organizacjami pracodawców. Ale także będziemy wskazywali i promowali pozytywne zachowania pracodawców, na przykład poprzez uczestnictwo w takich programach jak „Pracodawca przyjazny pracownikom”. Wbrew obiegowej opinii pracodawców działających w sposób przyjazny dla pracowników jest całkiem sporo i takie pozytywne postawy będziemy promowali.

W dużych przedsięwzięciach nie da się uzyskiwać sukcesów od razu. Było kilka takich przykładów w ubiegłym roku, jak na przykład podpisanie deklaracji na poziomie europejskim, w czym uczestniczyli koledzy z Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego oraz innej – z Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych. Oczywiście pozytywne rezultaty będziemy mogli odczuwać dopiero w jakimś przedziale czasowym. Sam fakt, że udało się doprowadzić do podpisania tych dokumentów już jest sukcesem. Mamy także przykłady z naszego terenu. Finalizujemy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną przygotowanie ważnego dokumentu – kodeksu etyki przedsiębiorców. Jeżeli zostanie on podpisany, władze strefy będą ten dokument i jego treść promować na terenie swojego działania. Cieszy nas to, bo powstaje coraz szersza koalicja na rzecz tworzenia dobrych praktyk. To pozwoli funkcjonować Związkowi w bardziej przyjaznym otoczeniu. Nie zwolni nas to jednak z realizacji innych zadań, czyli zmierzających do tego, aby ludzie pracowali w warunkach bezpiecznych i otrzymywali za to godziwe wynagrodzenie.

Będziemy nadal realizowali spotkania z przedstawicielami organizacji związkowych w ich siedzibach. Od kilku miesięcy spotykamy się z przedstawicielami komisji. To dopiero początek. Chcemy, aby te spotkania przekształciły się w stały kontakt. Zamierzeniem jest poznanie szczegółowych oczekiwań organizacji zakładowych, jakie mają w stosunku do Związku w skali Regionu i kraju. Ale także poznanie problemów tych organizacji i ich członków. Spotkania, które się odbyły, przyniosły już pierwsze pozytywne efekty. To także sposobność przybliżenia oferty, jaką daje członkom Związku Zarząd Regionu Gdańskiego.

Mam nadzieję, że nowy 2015 rok przyniesie nam wszystkim wiele dobrych, oczekiwanych rozwiązań, natchnie nas optymizmem, tak potrzebnym w naszym działaniu. Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom, członkom NSZZ „Solidarność” i ich najbliższym, spełnienia marzeń i realizacji planów oraz dużo solidarności w naszym wspólnym funkcjonowaniu.

Zobacz cały wywiad z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym ZRG NSZZ „S” w styczniowym wydaniu „Magazynu Solidarność”.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę