„Solidarność”: Minister zdrowia musi odejść

Marian Zembala, minister zdrowia po raz kolejny w krótkim czasie swojego urzędowania dopuścił się rażącego złamania prawa. Przesłał do konsultacji rozporządzenie, które zostało uzgodnione wyłącznie ze wskazanym przez ministra związkiem zawodowym, a nie jak nakazuje prawo ze wszystkimi uprawnionymi organizacjami związkowymi. To złamie ustawę o związkach zawodowych i konstytucyjną zasadę równości wobec władzy publicznej. Dlatego „Solidarność” po raz kolejny domaga się dymisji ministra.

Minister zdrowia Marian Zembala przekazał do konsultacji centralom związkowym treść rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w którego par. 2 ust. 4 pkt. 1 znalazł się zapis: „uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych, zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy…”. Mówiąc wprost – minister sam wybrał sobie związek zawodowy z którym wynegocjował porozumienie, wyłączając pozostałe, które również zrzeszają pielęgniarki i położne. A to zwyczajnie jest niezgodne z prawem, w tym najważniejszym – ustawą zasadniczą.

W reakcji na działanie ministra przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda ponownie zwrócił się do premier Ewy Kopacz o dymisję ministra.

– Zwracamy uwagę, że brzmienie § 2 ust. 4 pkt 1 projektu rozporządzenia ograniczając prawo do zawierania porozumienia tylko do związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, łamie zasadę równości związków zawodowych i wyklucza z procedury zawierania wskazanego porozumienia wszelkich innych związków zawodowych działających u danego pracodawcy. W szczególności rażące jest wyłączenie związków, które działając u tego samego pracodawcy zrzeszają zatrudnione pielęgniarki i położne, lecz obok tych dwóch grup pracowniczych zrzeszają także osoby z pozostałych kategorii personelu placówek zdrowia – czytamy w liście do premier Kopacz.

– To już nie przypadek, ale potwierdzenie, że swobodnie podchodząc do obowiązujących przepisów minister Zembala nie nadaje się do pełnienia funkcji konstytucyjnego ministra demokratycznego państwa prawa. Dlatego po raz kolejny, stanowczo żądamy jego dymisji – kończy swój list przewodniczący Związku.

www.solidarnosc.org.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę