„Solidarność” daje Czesławowi 30 dni

Zgodnie z zapowiedzią NSZZ „Solidarność” wezwał Czesława Mozila oraz wydawcę Barbarę Mikuła Mystic Production do zaprzestania bezprawnego wykorzystywania znaku słowno-graficznego „Solidarność” w teledysku „Nienawidzę cię, Polsko”. 

fot. Wojciech Obremski

mozil

 

Związek zarzuca, że wykorzystanie znaku i kontekst jego wykorzystania narusza dobra osobiste NSZZ „Solidarność”, w szczególności godzi w dobre imię i renomę ogólnokrajowej, rozpoznawanej na świecie organizacji pracowniczej

 

„Solidarność” domaga się w ciągu 30 dni wpłaty na cel społeczny kwoty 500 tys. zł., jednocześnie zapowiadając, że po tym terminie sprawa zostanie skierowana do sądu.

ml (www.solidarnosc.org.pl)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę