„Solidarność” daje czas rządowi do czwartku 28 marca

Jeżeli do 28 marca br. rząd nie przedstawi konkretnych propozycji realizacji postulatów NSZZ „S” oraz terminów realizacji, to w czwartek 4 kwietnia br. pod siedzibami urzędów wojewódzkich w całym kraju odbędą się związkowe manifestacje.

W środę 20 marca br. w warszawskiej siedzibie Związku obradował Ogólnopolski Sztab Protestacyjno-Strajkowy. W jego skład wchodzą przewodniczący regionów i struktur branżowych NSZZ S”, m.in. Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”. Sztab do czwartku 28 marca oczekiwał od rządu premiera Morawieckiego konkretnych propozycji i terminów ich realizacji. Przy braku konkretów związek zorganizuje 4 kwietnia br. od godz. 15 manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi.

Od 11 grudnia ub.r. „Solidarność” domaga się realizacji związkowych postulatów, z których na czoło wybija się podniesienie płac w sferze budżetowej. To swoiste upominanie się o udział osób wynagradzanych z daniny publicznej w dzieleniu tortu wzrostu gospodarczego. O wzrost wynagrodzeń i godność zawodu upominają się nauczyciele (o tym piszemy w MS), a także pracownicy sądów (95 proc. pracowników sądów, z wyłączeniem sędziów, asesorów, referendarzy i kuratorów sądowych zarabia mniej niż 2 853,95 zł netto, w tym 20 proc. otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 1 808,10 zł netto), administracji publicznej, ratownicy medyczni itd.

Komisja Krajowa NSZZ „S” w Stanowisku z 11 grudnia ub.r. jasno stwierdziła, iż z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.

– Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze – czytamy w stanowisku.

NSZZ „S” domaga się m.in. podwyżek w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do już realizowanego wzrostu wynagrodzeń w sferze mundurowej, krajowej administracji skarbowej czy też celników, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek (tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów, z zachowaniem zasady 30 krotności), odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonych, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat, wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, zwolnienia z podatku dochodowego składek związkowych, opracowania systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych przewidywanego wzrostu cen energii. Nadal nie podniesiono kwoty wolnej od podatku.

19 marca br. dzień przed spotkaniem Sztabu odbyło się kolejne spotkanie jego przedstawicieli z reprezentantami rządu.

– Z zadowoleniem przyjmujemy realizowane już i zapowiadane transfery socjalne wzmacniające polską rodzinę, ale oczekujemy realizacji postulatów dotyczących sytuacji pracowników. Dlatego jeśli do 28 marca nie dostaniemy zadowalającej odpowiedzi, planujemy na 4 kwietnia na godzinę 15-tą przeprowadzić pikiety pod urzędami wojewódzkimi w całym kraju. Prosi się o jak najliczniejszy udział w takiej pikiecie – jeżeli do niej dojdzie – czytamy w komunikacie wydanym 21 marca 2019 r., podpisanym przez Krzysztofa Doślę, przewodniczącego ZRG NSZZ „S”.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę