„Solidarność” – chrześcijański związek zawodowy

NSZZ „Solidarność” to związek zawodowy o chrześcijańskiej tożsamości. Co z tego wynika? Jak odnieść się do obchodzonej właśnie w Polsce 1050 rocznicy chrztu świętego pierwszego władcy, Mieszka I, a wraz z nim narodu i państwa? Zapytaliśmy i to członków Związku. Dziś pierwsza część naszej sondy, druga – w piątek.

Tadeusz Grubich, przewodniczący KM Pracowników Biura Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, animator duszpasterstwa ludzi pracy w Regionie Gdańskim NSZZ „S”

Chrzest Mieszka I, a tym samym całej Polski, miał niezwykle ważne znaczenie w historii naszego kraju. Dołączyliśmy w ten sposób do kręgu chrześcijańskiej Europy. Mam nadzieję, że pomimo zagrożenia terroryzmem, które właśnie obserwujemy, nasz kontynent zachowa swój charakter. Przed zbliżającą się 1050 rocznicą chrztu Polski podkreśla się najczęściej praktyczny wymiar tego wydarzenia, pomoc w budowie młodej polskiej państwowości, ale my jako członkowie „Solidarności”, związku zawodowego odwołującego się do chrześcijańskich korzeni, powinniśmy zwracać również uwagę na duchowy aspekt tej rocznicy. W Związku zachowujemy chrześcijańskie dziedzictwo m.in. poprzez działalność duszpasterstwa ludzi pracy, do czego wszystkich zachęcam.

Iwona Lipkowska, radca prawny w Dziale Prawnym Regionu Gdańskiego NSZZ „S”

Chrześcijaństwo niesie ze sobą uniwersalne wartości, które porządkują nasz świat. Decydują o naszych relacjach z innymi ludźmi. Opieranie się na nich przynosi pozytywne skutki zarówno w naszym życiu osobistym, jak i życiu społecznym. Wpływ chrześcijaństwa na rozwój Polski pokazuje nasza historia. Pamiętajmy również o tożsamości naszego Związku. Wartości chrześcijańskie przywołane są przecież nie tylko w Konstytucji RP, ale także w statucie NSZZ „Solidarność”.

Zebrał ACH

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę