„Solidarność” chce wydłużenia zakazu handlu w niedzielę

Pomysłowość właścicieli sklepów wielkopowierzchniowych jest nieograniczona. Zrobią wszystko aby obejść ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Jedną z nich jest wydłużenie czasu pracy w soboty poprzedzające wolne niedziele, a także w poniedziałki kończące czas na wypoczynek. Koniecznym jest więc znowelizowanie tej ustawy i wprowadzenia do niej m.in. zapisu o zwiększeniu zakresu godzinowej przerwy w placówkach handlowych. W tej kwestii NSZZ „S” skierowała list do minister Polityki Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Zdaniem „Solidarności” sklepy powinny być zamknięte w sobotę już o godzinie 22 i otwarte dopiero w poniedziałek o godzinie 5 rano.

– Pracodawcy łamią prawo pracy, bo z powodu niedziel bez handlu wydłużają pracownikom godziny pracy w soboty i poniedziałki – twierdzi Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. – Dlatego związek chce nowelizacji ustawy o zakazie handlu, która wydłuży przerwy w pracy sklepów.

Argumentem jest to, że niektórzy pracodawcy w sposób uporczywy i nieuzasadniony wprowadzili zasadę wydłużania czasu pracy przed i po wolnej niedzieli. To wypacza sens wolnej niedzieli.

Na to nakłada się problem sztucznego przekształcania placówek handlowych w punkty usług pocztowych, co stanowi próbę obejścia prawa.

Związkowcy twierdzą, że przypadku, gdy nie dojdzie do natychmiastowych zmian w zapisach ustawy ograniczającej handel w niedziele istnieje obawa, że cała ustawa za sprawą interpretacji przedsiębiorców traktujących prowadzone przez nich placówki handlowe jako pocztowe straci swój podmiotowy i przedmiotowy zakres.

Należy więc doprecyzować art. 6 ust.1 pkt 7 ustawy: „w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych”.

mig

Download PDF
Powrót Drukuj stronę