„Solidarność” będzie monitorować zamówienia publiczne

Bezpieczeństwo na rynku pracy, stabilizacja poziomu zatrudnienia oraz wzrost poziomu wynagrodzeń to kluczowe cele możliwe do osiągnięcia za sprawą prawidłowo realizowanych zamówień publicznych. „Solidarność” razem z Federacją Przedsiębiorców Polskich i Fundacją CentrumCSR.PL podpisały porozumienie w sprawie monitorowania rynku zamówień publicznych w Polsce. 

Partnerzy zadeklarowali, że będą kontynuować akcję wysyłania żółtych kartek instytucjom, które nie wprowadzają klauzul społecznych do wymogów stawianych w zamówieniach publicznych.

Autorzy podpisanego wspólnie dokumentu zwracają uwagę, w ostatnich latach podjęto wiele działań, których celem jest uzdrowienie polskiej gospodarki. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych miała na celu poprawę sytuacji „najmniej zarabiających Polaków, którzy są szczególnie narażeni na patologie rynku pracy czy trwałe wykluczenie do szarej strefy”. Z tego powodu podejmowane są działania na rzecz profesjonalizacji usług w sektorze zamówień publicznych. Wprowadzanie obligatoryjnych klauzul społecznych zdecydowanie poprawi jakość usług.

Jednak uzdrowienie rynku pracy nie może opierać się tylko na wprowadzaniu coraz bardziej restrykcyjnych regulacji prawnych – zwracają uwagę sygnatariusze listu i podkreślają, że niezwykle istotne jest „jak najwcześniejsze przygotowanie się do waloryzacji umów, a w konsekwencji doprowadzenie do pełnej racjonalizacji kosztów kontraktów w oparciu o stawki brutto”.

Bezpieczeństwo na rynku pracy, stabilizacja poziomu zatrudnienia oraz wzrost poziomu wynagrodzeń to kluczowe cele możliwe do osiągnięcia za sprawą prawidłowo realizowanych zamówień publicznych. Nowe regulacje pomogą wyeliminować patologie z rynku zamówień publicznych. Konieczna jest jednak właściwa reorganizacja oraz kontynuacja obowiązujących kontraktów na warunkach korzystnych nie tylko dla zamawiających i wykonawców, ale także dla pracowników bezpośrednio wykonujących zamówienie.

Szczególnym zainteresowaniem partnerzy obejmą kwestie zatrudnianie pracowników na umowę o pracę oraz stosowanie godziwych stawek wynagradzania pracowników, nie niższych niż wynagrodzenie minimalne i nie niższych niż godzinowa minimalna stawka płacy w umowach zleceniach. „Solidarność”, Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Fundacja CentrumCSR deklarują, że jako instytucje odpowiedzialne na równi z rządem i samorządami za piętnowane złych praktyk, przeanalizują i upublicznią te postępowania, które uchybiają wskazanym regułom.

hd

Źródło: Dział Informacji KK

Zobacz Porozumienie w sprawie monitoringu zamówień publicznych

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę