„Solidarność”: Recepta rządzących na ochronę zdrowia – prywatyzacja. To nie ta droga!

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie będzie przekształcany w spółkę prawa handlowego. Zarząd woj. pomorskiego przygotował projekt uchwały w tej sprawie. Dług szpitala zbliża się do 100 milionów złotych.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność” negatywnie zaopiniował przekształcenie  samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej -

szpitala w Kościerzynie, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. To pierwszy krok do prywatyzacji szpitala. Przekształcenie nie uwalnia nowej spółki od balastu długów. Na starcie więc nowopowołany podmiot będzie borykał się z problemem zadłużenia. Czy rządząca Pomorzem PO ma receptę na ochronę zdrowia? Na razie przekształcono na Pomorzu pięć szpitali. Trwa karuzela stanowisk na szpitalnych dyrektorskich fotelach.

- Po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie  uznajemy, że dotychczasowe działania Urzędu Marszałkowskiego w stosunku do w/w jednostki służby zdrowia nie przyniosły spodziewanego efektu. Przyłączenie do szpitala w 2008r. Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie oraz wprowadzenie w życie planu restrukturyzacji szpitala na lata 2011-2012, tj. wydzielenie ze struktur szpitala Sekcji Utrzymania Porządku i Transportu Wewnętrznego oraz wydzierżawienie Stacji Dializ i pomieszczeń a także ruchomości Działu Żywienia nie skutkowało poprawą sytuacji – zauważają związkowcy z gdańskiej „Solidarności”.

Pomimo wprowadzenia w życie programu restrukturyzacji oraz rezygnacji pracowników z części wynagrodzeń należnych zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Szpitala, jak również z odstąpienia przez organizacje związkowe z zaległej kwoty ok. 2,5 mln zł. należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za lata 2010 i 2011 szpital w ubiegłym roku przyniósł 11,5 mln zł. strat.

- Spółka, która na starcie ma przejąć ok. 60 mln zł długów szpitala nie udźwignie takiego ciężaru i może w krótkim czasie upaść. W sytuacji gdy kontrakt szpitala z NFZ w 2012 roku opiewał na kwotę 87 mln zł, a zobowiązania na koniec października ubiegłego roku przekroczyły kwotę 82 mln zł, i ciągle rosną, uważamy projekt przekształcenia szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością za niewłaściwą propozycję – czytamy w opinii ZRG  NSZZ ,,Solidarność”, przekazanej marszałkowi woj. pomorskiego Mieczysławowi Strukowi.

Tymczasem od karuzeli stanowisk w pomorskiej ochronie zdrowia kręci się w głowach. Nim na dobre Małgorzata Bartoszewska-Dogan objęła stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie – już zrezygnowała. Według marszałka woj. pomorskiego Mieczysława Struka – z powodów osobistych, bo być może nie chciała dojeżdżać z Gdańska do serca Kaszub.  Wcześniej z funkcji dyrektorskiej w Kościerzynie odszedł na własną prośbę Andrzej Steczyński, były prezes kas chorych za rządów AWS-UW.  Wakat na stanowisku dyrektorskim został tymczasowo wypełniony. Zbigniew Krzywosiński,  zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pełni od 6 lutego obowiązki dyrektora szpitala   w Kościerzynie. Został powołany na to stanowisko na trzy miesiące.
-  Szpital na starcie już miał dług. Przy kolejnych decyzjach wymuszających zaciąganie kredytów dług narastał. Mnie zastanawia nie tylko koszt obsługi tych kredytów i obracanie długami, ale też wyprowadzenie dochodowych „działek” szpitalnych, diagnostyki na zewnątrz – mówi radny PiS Jerzy Barzowski, członek komisji zdrowia w Sejmiku i rady społecznej kościerskiego szpitala.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie o kubaturze 180 tys. m sześc., zaprojektowany w latach 80. i wybudowany swego czasu jako szpital rezerwowy dla Gdyni na wypadek konfliktu zbrojnego to dla rządzącej Pomorzem PO balast. Będzie najpewniej kolejną placówką (już szóstą) która będzie prywatyzowana.
- Projekt uchwały o przekształceniu szpitala w Kościerzynie w spółkę prawa handlowego jest już gotowy. Dokument został przekazany związkom zawodowym do zaopiniowania – powiedziała nam dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP Jolanta Sobierańska-Grenda.
Przekształcenie w spółkę pozwoli na redukcję połowy zobowiązań cywilno-prawnych szpitala.  z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewa na 78 mln zł w 2013 roku. Pacjenci szpitala w Kościerzynie korzystają z oddziałów takich, jak m.in. reumatologia, neonatologia, neurologia, pediatria, ortopedia, traumatologia, urologia. Jest też stacja ratownictwa medycznego.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę